Euskadiko bost kontratutik bat atzerritarrentzako da

Joan den ekainean Euskadin kontratatutako pertsonen % 17,1ek atzerriko nazionalitatea dute, iazko hil berean baino 2,2 puntu gehiago. Zehazki, aurtengo ekainean 49.147 kontratu erregistratu ziren Euskal Autonomia Erkidegoan bertako langileentzat eta 10.170 kanpotarrentzat; horrek esan nahi du bost kontratazio berritatik bat atzerriko langileei dagokiela.

Lanbideren datuen arabera (Europa Pressek jasotakoak), kontratatutako atzerritar guztien % 47,2k Latinoamerikako herrialderen bateko nazionalitatea du, % 15,4k Afrikako iparraldekoa, % 12,3k Saharaz hegoaldeko Afrikakoa, % 8,4k Europako Erkidegotik kanpoko herrialderen batekoa, % 8,3k Europako Erkidegokoa eta % 7,2k Asiakoa.

Zehazki, ekainean, 4.799 kontratazio formalizatu ziren Erdialdeko eta Hego Ameriketatik etorritako pertsonentzat, 1.567 iparrafrikarrentzat, 1.253 Saharaz hegoaldeko pertsonentzat, 850 Europa ez-komunitarioarentzat, 846 Europa komunitarioarentzat eta 624 Asiarentzat (Txinako 90 kontratazio eta Japoniako bat izan ezik). Kontratazio-bolumen jakin bat duten atzerritarren artean, Afrikatik etorritakoak dira gazteenak (35,01 urte, batez beste) eta Saharaz hegoaldeko herrialderen batetik etorritakoak helduenak (37,71 urte). Bertakoak (34,26 urte) atzerritarrak (35,84 urte) baino gazteagoak dira.

Ekainean, gehitu egin zen jatorri gehienetan kontratatutako pertsonen kopurua, kontratazio-bolumen jakin batekin. Gehikuntzarik handiena Latinoamerikatik etorritakoen multzoak izan du; 300 pertsona gehiago kontratatu dira ( % 6,7 gehiago), eta ondoren Europa Komunitariotik etorritakoak daude (+49 pertsona, % 6,1 gehiago). Beste muturrean, Ipar Afrikatik (-142 pertsona, % 8,3 gutxiago) eta Europa ez-komunitariotik (-19 pertsona, % 2,2 gutxiago) etorritako pertsonen kontratazioa dago, eta bi horiek bakarrik egin dute behera. Urteko zerrendan, igo egin da kontratu-bolumen jakin bat duten talde guztietako kontratuen kopurua.

Latinoamerikatik etorritako taldea da gehien hazi dena termino absolutuetan, 699 pertsona gehiago kontratatu baitira ( % 17ko hazkundea); balio erlatiboetan, hazkunderik handiena Saharaz hegoaldeko Afrikatik etorritakoen taldean izan da, % 31,8ko hazkundearekin (+302 pertsona).

Bestalde, kontratatutako pertsonen % 41,7k oinarrizko prestakuntza-maila du, gehienez ere derrigorrezko hezkuntza egin du, % 23,3k batxilergoko ikasketak ditu, % 18,8k LHko ikasketak ditu eta % 15,6k unibertsitateko ikasketak.

Profil guztietako pertsonen kontratuek gora egin dute

Hileko erreferentzian, ikasketa-profil guztietako pertsonen kontratuek gora egin dute. Igoerarik handiena, bai zenbaki absolutuetan, bai erlatiboetan, LHko ikasketen profiletan izan da (+3.229 pertsona, % 40,6ko igoera).

Urteko erreferentzian, gora egin dute ikasketa-profil guztietako kontratuek, LHko ikasketetetakoek izan ezik, 255 pertsonatan jaitsi baitira ( % 2,2 Kontratuen erregistroa 2022ko ekainean). Igoera absolutu eta portzentual handiena derrigorrezko ikasketak dituzten pertsonen kontratazioan gertatu da (+1.257 pertsona, % 5,4ko hazkundea). Ekainean 78.774 kontratazio izan dira EAEn, eta horietatik 21.926 ( % 27,8) mugagabeak izan dira. Kontratu mugagabeen ehuneko handia da, maiatzean baino zertxobait handiagoa.

“Ehuneko horrek 2021ean hasitako kalitate handiagoko kontratazioaren presentzia areagotzeko joera sendotzen du, baina 2022an areagotu egin da. Ildo horretan emaitzak lortzen ari den lan-erreformaren isla da”, adierazi dute Lanbidek. Mugagabeen ehunekoa handiagoa da gizonen artean ( % 28,8) emakumeen artean baino ( % 26,8). Kontratazioak % 14,7 egin du gora joan den hilabetearekin alderatuta (10.122 kontratu gehiago), eta aurreko urtearekin alderatuta, kontratazio-bolumena % 3,4 jaitsi da (2.772 kontratu gutxiago).

Kontratazioak gora egin du jarduera ekonomiko guztietan, maiatzarekin alderatuta. Salbuespen bakarra lehen sektoreko jardueretan dago, 455 kontratu gutxiago baitaude.