Gipuzkoa, IKT merkataritzan lehenengoa

Merkataritza-eragiketak egiten dituzten enpresetan teknologia berrien sarrera handiagoa da Gipuzkoan EAEko beste bi lurraldeetan baino, eta horren erakusgarri da joan den urtean bide elektronikoz egindako salmentak 8.000 milioi eurotik gorakoak izan zirela, % 11,3ko hazkundearekin; erosketek, berriz, 5.000 milioi euroko muga gainditu zuten, % 9,7ko gorakadarekin. Euskadi osoan, batez bestekoa 9,7 puntukoa eta 8,7 ehuneko-puntukoa da, hurrenez hurren.

Eustat Euskal Estatistika Erakundeak joan den urtean merkataritza elektronikoari buruz erregistratu dituen datu nagusiak jakinarazi ditu gaur. Datu horietan Gipuzkoako lidergoa nabarmentzen da. Merkataritza-harremanei aplikatutako teknologia berrien abiatzea nabarmenagoa egiten da konparazio-terminoa 2020 dela kontuan hartzen bada, urte horretan koronabirusaren pandemiak enpresa-jarduerei aste batzuetan eustera behartu baitzuen, eta merkataritza-establezimenduen kasuan hilabetetan luzatu zen.

Inguruabar hori, gizartearen zati batek kutsatzeko beldurrez kalera ateratzeko erakutsi zuen beldurrarekin batera, izugarri igo zen merkataritza elektronikoa 2020an. Joera hori areagotu egin zen urtebete geroago, Eustatek emandako informazioaren arabera, enpresen arteko merkataritza elektronikoan eta kontsumitzaile pribatuen, administrazio publikoen eta beste erakunde batzuen aldeko merkataritzan hazkundea izan baitzen.

Estatistika horien arabera, Euskadin merkataritza elektronikoak 24.225 milioi euroko salmentak egin zituen joan den urtean, 2020aren aldean % 9,7ko gehikuntzarekin. Kopuru hori aukera hori eskaintzen duten establezimenduek iaz formalizatutako salmenta guztien % 44 da. Ildo horretan, Eustatek adierazi du 10 pertsonako edo gehiagoko plantillak dituzten euskal negozioen % 15ek tresna elektronikoekin salerosi ahal izateko teknologia egokia hedatu dutela.

Tamaina handiagoko eta, beraz, digitalizaziora bideratzeko baliabide gehiagoko establezimendu horiek biltzen dituzte merkataritza elektronikoko eragiketa gehien, zehazki, guztizkoaren % 82,5.

Gainera, salmentak sustatzeko tresna teknologikoak sartzeak goranzko joera erakusten du, nahiz eta oraindik hasiberria izan. Euskal Estatistika Erakundeak adierazi du ehun establezimendutik zortzik soilik erabiltzen dituztela bide elektronikoak beren produktuak edo zerbitzuak saltzeko, baina proportzio hori aurreko urtearekin alderatuta zazpi hamarren igo dela gaineratu du.

Web orriak, aplikazioak eta interneteko atariak

Horrelako eragiketak egiteko erabilitako bitartekoei dagokienez, web orriak, aplikazio informatikoak eta Interneteko atariak dira gehien erabiltzen diren tresnak, % 36ko ordezkaritzarekin. Oso binaka daude beste aukerak. EDI datuen truke elektronikoak eta beste sare batzuek eragiketen % 34 hartzen dute, eta gainerako % 30a posta elektronikoari dagokio.

Eustatek jakinarazi duen informazioan nabarmentzen den alderdietako bat da kontsumitzaile pribatua merkataritza elektronikoan kontuan hartu beharreko segmentu bat irudikatzen hasi dela, azken bi hamarkadetan haren presentzia handitu egin baita. Horrela, 2000. urtean, bide elektronikoen bidez saldutako hamar eurotik bat pertsona pribatuei zegokien, eta 21 urte geroago, proportzioa lau eurotik bat da.

Erosketei dagokienez ere bilakaera positiboa da. Eustatek adierazi du kasu honetan posta elektronikoak duela protagonismoa, bide horrek erabiltzen baititu iaz Euskadin egindako merkataritza elektronikoko erosketen ia erdiak. Beste erdia erdibana banatzen da webguneen, EDIren eta beste sare batzuen artean.

Euskal establezimenduek 18.241 milioi euroko erosketa elektronikoak egin zituzten, aurreko urte pandemikoaren aldean % 8,7ko hazkundearekin. Zifra hori Euskadiko establezimendu guztien % 25ean ardazten da; establezimendu horiek dute jarduera hori, eta aurreko urtean erregistratutakoa baino ehuneko puntu bat gehiago dira.

Kasu honetan ere, 10 pertsonaz edo gehiagoz osatutako plantillak dituzten establezimenduak dira aktiboenak, erosketa elektronikoko hamar eragiketatik zazpi negozio-tipologia horretan kontzentratu baitziren.