Etxebizitzen salerosketa gelditu egin da ekainean Euskadin

Etxebizitzaren merkatua uzkurtu egiten da, eta indarrez gainera, Euskadin. Ondasun higiezinen salerosketa % 1 besterik ez zen igo joan den ekainean, Estatuan erkidegoen arabera erregistratutako gorakadarik txikiena. Madril da aldaketa negatiboa izan duen lurralde bakarra ( % -6,3), baina Euskadik baino bilakaera okerragoa izan du. Datua are nabarmenagoa da kontuan hartzen badugu maiatzean urte arteko hazkundea % 16,4koa izan zela. Aste honetan ezagututako eta automobilen salmentari buruzko estatistikari gehitu behar zaio, joan den hilean % 36 jaitsi baitzen EAEn. Automobilgintzaren merkatuaren estatistika urrutitik datorren joera baten baieztapena besterik ez bada ere, kontua da higiezinen panoraman dagoen geldialdiak kontsumitzaile gehienak nazioarteko inflazioaren eta ziurgabetasunaren hazkundearen aurrean erosketa erabaki handiak eteten edo gutxienez atzeratzen ari direla berresteko balio duela. Estatu osoan, hazkundea % 18,8koa izan zen, maiatzeko urte arteko igoera baino % 9 txikiagoa, INEren arabera.

Guztira, 2.099 etxebizitzen salerosketatik 1.962 etxebizitza libreak ziren, 2021eko hil berean baino % 0,87 gehiago, eta 137 babestuak, urte arteko tasan % 3,01 gehiago. Gainera, 337 etxebizitza berriak ziren (aurreko urtean baino % 13,09 gehiago) eta 1.762, erabiliak. Lurraldeka, etxebizitzen salerosketa % 5,6 hazi zen Bizkaian urte artean eta % 4 Gipuzkoan; Araban, aldiz, behera egin zuen, % 19,42 gutxiagorekin. Ekainean, 7.848 finka eskualdatu ziren guztira, aurreko urteko hil berean baino % 7,9 gutxiago.

Eskuratze-tituluari dagokionez, ekainean 3.698 etxebizitza eskualdatu ziren guztira, eta horietatik 2.099 salerosketa-eragiketen bidez, 898 herentzia bidez, 44 dohaintza bidez, 16 truke bidez eta 641 beste arrazoi batzuengatik. Datu guztiek adierazten dute jaitsiera izan zela maiatzeko estatistikekin alderatuta, orduan 2.284 etxebizitza salerosteko eragiketa erregistratu baitziren Euskadin.

Merkatuko erregimenari dagokionez, 2.062 etxebizitza libreak ziren eta 222 babestuak. Erabilera aldetik, 2.012 bigarren eskuko etxebizitzak ziren eta 272 erabilera berriko jabetzak ziren. Euskal higiezinen merkatua eragiketen kopurua jaisten ari da, eta, aldi berean, prezioen igoera finkatzen ari da. Bigarren eskuko etxebizitzak 2.912 euroko batez besteko prezioa izan zuen Euskadin ekainean, 2021eko hil berean baino % 3,73 gehiago.

EAE Estatuko hirugarren autonomia garestiena izan zen, Balear Uharteen (3.456 euro metro koadroan) eta Madrilen (3.222 euro metro koadroan) atzetik. Donostia Estatuko hiribururik garestiena izan zen 2022ko ekainean, metro koadroko 5.650 eurorekin. Bilbo (3.531 euro metro koadroa) bosgarren izan zen, eta Gasteiz (2.791 euro metro koadroa) seigarren.

% 18,8ko igoera Estatuan

Estatu mailan, etxebizitzen salerosketa % 18,8 igo zen joan den ekainean 2021eko hil beraren aldean, 58.010 eragiketaraino. Ekaineko urte arteko aurrerapenarekin, etxebizitzen salerosketak ondoz ondoko 16 hilabeteko tasa positiboak izan ditu.

Etxebizitzen salerosketen urte arteko gorakada, ekainean, etxebizitza berrien gaineko eragiketen hazkundearen ( % 7,1) (9.822 eragiketa) eta erabilitako pisuen salerosketaren ( % 21,5) (48.188 transakzio) ondorio izan zen.

Urteko seigarren hilabetean salerosketa bidez eskualdatutako etxebizitzen % 92,6 etxebizitza libreak izan ziren, eta % 7,4, babestuak. Etxebizitza libreen salerosketa % 20,1 igo zen urte batetik bestera ekainean, 53.701 eragiketaraino; babestuena, berriz, % 4,7 gehitu zen, 4.309 eragiketa guztira.

INEren arabera, ekainean 41.420 etxebizitza salerosi ziren pertsona fisikoen artean. Kopuru hori 2021eko hil berean baino % 20 gehiago da, eta dinamismo hori oso desberdina da lurraldeen arabera.

Ekainean etxebizitzen salerosketan urteko hazkunderik handienak izan zituzten erkidegoak Kanariak ( % 42,5), Asturias ( % 38,3) eta Kantabria ( % 37,3) izan ziren.