Uztailean Euskadiko lan-eskaintzak erdira jaitsi dira, guztira 1.138 iragarkiekin

Lanbideren datuen arabera, joan den uztailean 1.138 eskaintza erregistratu ziren Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu-bulegoetan, ekainean baino 1.063 gutxiago, eta iazko uztailean baino 206 gehiago, Europa Pressek jasotako datuen arabera.

Kudeaketako Unitate Administratiboaren lurralde historikoari dagokionez, 2022ko uztailean 157 eskaintza zenbatu dira Araban, 516 Gipuzkoan eta 465 Bizkaian. Eskaintzen % 45,3 Gipuzkoako UAGetan daude, % 40,9 Bizkaian eta % 13,8 Araban.

Araban, urteko zazpigarren hilabetean, eskaintzek % 40,7 egin dute behera (108 eskaintza gutxiago); Bizkaian, % 53,9 egin dute behera (544 eskaintza gutxiago); eta Gipuzkoan, % 44,3 egin dute behera (411 eskaintza gutxiago).

Iazko hil beraren aldean, Araban gehitu egin dira eskaintzak (6 eskaintza gehiago, % 4ko igoera), Bizkaian % 19,2 (75 eskaintza gehiago) eta Gipuzkoan % 32 (125 eskaintza gehiago).

Bost okupazio-profilek biltzen dituzte Euskadin zerrendatutako eskaintza gehienak. Eskaintzen % 25,1 teknikari zientifikoen profilerako erregistratzen da (286 eskaintza) eta % 16,8 zerbitzuen profilerako (191 eskaintza).

Kualifikatu gabekoen, industria-arlokoen eta laguntza-teknikarien okupazio-profilek pisu esanguratsua dute eskaintzei dagokienez, 166, 160 eta 146ko eskaintza formalizatuekin, hurrenez hurren.

Eskaintza gutxien bildu dituzten profilak zuzendaritzako profilekoak eta lehen mailakoak izan dira, bederatzi eta hiru eskaintza bakarrik, hurrenez hurren. Joan den hilabetearekin alderatuta, profil guztietako eskaintza-kopuruak behera egin du.

Termino absolutuetan, gehien murriztu den profila laguntza-teknikarien profila da, 309 eskaintza gutxiagorekin ( % 67,9ko jaitsiera); termino erlatiboetan, jaitsierarik handiena primarioen eskaintzetan gertatu da ( % -81,2, 13 eskaintza gutxiago).

Urte arteko saldoari dagokionez, eskaintza hazi egin da profil gehienetan. Termino absolutuetan, hazkunderik handiena teknikari zientifikoen eskaintzek izan dute (121 eskaintza gehiago, % 73,3ko gehikuntza); balio erlatiboetan, zuzendarien eskaintzek izan dute hazkunderik handiena (+%125, 5 eskaintza gehiagorekin).

Aitzitik, behera egin duten eskaintza bakarrak zerbitzu-profiletakoak (-7 eskaintza, % 3,5 gutxiago) eta lehen mailakoak (eskaintza 1 gutxiago, % 25eko jaitsiera) izan dira.

Ziurtatutako eskaintzen % 30 mugagabeak izan dira, eskaintzen % 69,6 aldi baterakoak, eta gainerako % 0,4 merkataritzakoak. “Kontratu mugagabeen eskaintzen ehunekoa handia da oraindik, eta 2021ean hasitako kalitate handiagoko eskaintzen presentzia areagotzeko joera indartzen du, baina 2022an areagotu egin da”, adierazi dute Lanbidetik.

Mugagabeko eskaintzak 341 izan dira, hau da, aurreko hilean baino 331 gutxiago ( % 49,2 gutxiago). Aldi baterako eskaintzak 716 gutxiago izan dira: guztira 792 izan dira; termino erlatiboetan jaitsiera % 47,5ekoa izan da. Azkenik, merkataritza-izaerako eskaintzak 2022ko uztailean 5 izan dira, aurreko hilean baino 16 gutxiago.

Urte arteko saldoari dagokionez, kontratu mugagabeko eskaintzek gora egin dute 196 eskaintzatan (+%135,2); aldi baterako kontratuen eskaintzak % 1 baino ez dira gehitu, zortzi eskaintza gehiagorekin, eta, azkenik, merkataritza-izaerako bi eskaintza gehiago batu dira, hiru eskaintzatik bostera igaro baitira urteko erreferentzian.

Eskaintza gutxik eskatzen du esperientzia

2022ko uztailean indarrean zeuden eskaintzen % 82,1ek 0-6 hilabeteko esperientzia eskatzen dute, 934 eskaintza guztira. Iragarritako eskaintzen % 10,2k (116 guztira) 6-12 hilabeteko esperientzia eskatzen dute.

Ehuneko txikiagoak dira esperientzia-aldi luzeagoa eskatzen duten eskaintzak, hala nola 3 eta 5 urte bitarteko aldia, % 1,1eko pisuarekin (13 eskaintza) eta 5 urte baino gehiago behar dituztenak; eskaintza bakarra eta % 0,1eko pisua. Hilabete arteko bilakaerari dagokionez, eskaintzak murriztu egin dira eskatutako esperientzia-tarte guztietan.

Termino absolutuetan, gehien jaisten diren eskaintzak 0 eta 6 hilabete bitartekoak dira, 833 eskaintza gutxiago ( % 47,1eko jaitsiera); termino erlatiboetan, 1-3 urteko esperientzia eskatzen dutenak dira gehien murrizten direnak ( % 59,7ko jaitsiera, 109 eskaintza gutxiago).

Urteko bilakaeran, hazkunderik handiena, balio absolutuetan zein erlatiboetan, 0-6 hilabete behar dituzten eskaintzetan izan da, 226 gehiago ( % 31,9ko hazkundea).

Bestalde, termino absolutuetan, gehien murrizten diren eskaintzak 6-12 hilabeteko esperientzia eskatzen dutenak dira (25 gutxiago, % 17,7ko jaitsiera); termino erlatiboetan, 5 urte baino gehiago behar dutenak dira gehien jaisten direnak (3 gutxiago, % 75eko jaitsiera). Joan den uztailean, gauzatutako lan-eskaintzek batez beste zazpi hilabeteko esperientzia behar zuten, joan den hileko esperientzia-aldi bera.

Lanaldia ez da zehazten

Lan-eskaintza guztiek ez dute zehazten zer lanaldi egin behar den eskaintzak erregistratzeko orduan. Eskaintzen % 13,4k soilik zehazten dute lanaldia (1.138 eskaintzatik 153 soilik).
153 eskaintza horietatik 132 lanaldi osoko lanaldikoak izan dira, eta gainerako 21ak lanaldi partzialekoak.

Bilakaerari dagokionez, lanaldi osoko eskaintzak 139 gutxiago izan dira ekainaren aldean, hau da, % 51,3 gutxiago. Lanaldi partzialeko eskaintzak 15 gutxiago izan dira, eta jaitsiera erlatiboa % 41,7koa izan da.

Aurreko urteko hil beraren aldean, bilakaera hau izan da: lanaldi osoko eskaintzak 21 gehiago izan dira ( % 18,9 gehiago), eta lanaldi partzialeko eskaintzak 14 gutxiago ( % 40 gutxiago).

Bestalde, eskaintzen % 84,5ek ez dute eskatzen den gutxieneko prestakuntza-maila zehazten. Zehazki, 1.138 erregistratuetatik 166k bakarrik zehaztu dute lanpostuko zereginak betetzeko gutxieneko maila akademikoa. 166 eskaintza horietatik, 69k unibertsitate-ikasketak behar zituzten, gehien eskatu den gutxieneko ikasketa-maila izanik. Ondoren, LHko ikasketen profilekoak daude, 68 argitaratuta. Azkenik, oinarrizko ikasketak eta batxilergoko ikasketak daude, 31 eta 8 eskaintzarekin, hurrenez hurren.