Iberostarrek emaitza positiboak lortu ditu 2021erako

Grupo Iberostarrek asteazken honetan zehaztu duenez, 2021eko ekitaldiko zergen aurreko emaitza “positiboa” izan zen, Finantza Informazioko Nazioarteko Arauei jarraituz.

Europa Press albiste agentziari igorritako ohar batean, enpresak azpimarratu du nazioarteko kontabilitate-araudi horretan oinarritzen dela aspaldidanik bere stakeholder-ei urtero aurkezten dizkien finantza-egoerak formulatzeko.

Halaber, azpimarratu duenez, konpainiak 2021eko Jasangarritasun Memorian jasotzen dituen datuak “Iberostar partaide den talde bateratuaren goiburu-erakundearen urteko kontu bateratuetatik ateratako zifrei dagozkie”.

Ildo beretik, azaldu dute zifra horiek Kontabilitate Plan Orokorraren (Spanish GAAP) irizpideen araberakoak direla, eta banakako sozietateei eta kotizatu gabeko talde kontsolidatuei aplika dakizkiekeela finantza-egoerak formulatzeko.

Horrela, enpresak azpimarratu du Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen arabera aurreko ekitaldiari dagokion zergen aurreko emaitza “positiboa” dela.