Euskal langileek 30 minutu murriztu dute urteko lanaldia

Euskal langileek iaz 30 minutu baino ez zuten lortu urteko lanaldia murriztea hitzarmen bidez, aurreko urteetan baino gutxiago. Zehazki, 2020an itundutako urteko lanaldiak, aurreko urtearekin alderatuta, 40 minutuko batez besteko murrizketa izan zuen; 2019an sinatutako hitzarmenek, berriz, ordubete eta 42 minutuko murrizketa izan zuten, aurreko urtean indarrean zegoenarekin alderatuta.

Lan Harremanen Euskal Kontseiluaren 2021eko txosten soziolaboralaren arabera, indarrean zeuden eta baldintza eguneratuak zituzten hitzarmenetan ekitaldi horretarako itundutako batez besteko lanaldia 1.669 ordukoa izan zen Euskadi osorako, alde nabarmenekin negoziazio propioaren (1.656 ordu) eta Euskadin eragina duten Estatuan erregistratutakoen (1.696 ordu) artean.

Lanaldi horiek jarduera-sektoreka aztertuz gero, ikusten da batez besteko lanaldiak murritzagoak direla Euskadin, Estatu osoan baino, bai Euskal Autonomia Erkidegoan negoziatutako hitzarmenetan, bai Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatzekoak direnetan.

Sektoreko hitzarmenetan, Euskadirako 2021ean itundutako urteko batez besteko lanaldia 1.668 ordukoa izan da, eta 1.673 ordukoa enpresa-hitzarmenetarako. Estatu osoan itundutako batez besteko lanaldia 1.731koa da sektoreko hitzarmenetarako, eta 1.717koa enpresako hitzarmenetarako.

2021ean indarrean dauden hitzarmenetatik, % 10,3k lanaldi-murrizketa aurreikusten du aurreko urtearen aldean, eta indarrean dauden hitzarmenekin langileen % 4,3ri eragiten dio. Aurreko urtearekin alderatuta, lanaldi-murrizketa aurreikusten duten hitzarmenen kopuruak behera egin du, baita eraginpeko pertsonen ehunekoak eta lanaldi-murrizketa horren zenbatekoak ere.

Gainera, azken bi urteetan behera egin du lanaldi-murrizketa jasan duten eta indarrean dauden hitzarmenak dituzten langileen ehunekoak. Hala, 2021ean, indarrean dauden hitzarmenak dituzten langileen % 4,3ri soilik eragin zion lanaldi-murrizketak; 2020an, berriz, murrizketa horrek % 6,4ri eragin zion, eta % 15,6ri 2019an.