Nafarroako Foru Ogasunak uztailean metatutako bilketa likidoa 2.020,2 milioi eurokoa izan da, eta 1.960,4 milioi eurokoa, berriz, 2021eko uztailean. Horrek esan nahi du % 3ko igoera izan dela urte arteko terminoetan, hau da, bilketa oso metatua % 7,1 igo izanaren emaitza, itzulketen % 15,8ko hazkunde handiagoagatik jaitsi dena. Kopuru horiekin, azken hilabetean metatutako zerga-bilketa likidoak diru-sarreren aurrekontuaren gauzatze-maila % 48,3koa izan da, Nafarroako Gobernuak jakinarazi duenez. Bestalde, uztailean bilketa osoa 3.067,6 milioi eurokoa izan da, eta batez ere aldizkakoak ez diren zergei eta maiatzean sortutako laneko atxikipenen, kapitalaren eta BEZaren hileko zergen epemugei dagokie. Itzulketek (1.047,4 milioi euro) ohiko egutegiarekin jarraitzen dute, eta BEZa nabarmentzen da; 2021eko Errenta Kanpainari dagozkionak, berriz, hondar moduan egiten jarraitzen dira.

DIRU-BILKETA KAPITULUKA

Kapituluen araberako bilakaera aztertuta, zuzeneko zergen bilketa likidoa 1.037,1 milioira iritsi da, urte arteko % 6,6ko hazkundearekin. Zeharkako zergetan, bilketa likidoa 966,1 milioikoa izan da, eta % 0,8ko jaitsiera izan du. Tasak eta bestelako diru-sarrerak, berriz, % 28,5 igo dira, 17,1 milioi euroraino. Zerga nagusien portaerari dagokionez, PFEZak 924,3 milioi euroko diru-bilketa metatua du, hau da, aurreko urteko zifrak baino % 14,1 handiagoa. Horren arrazoia da, batez ere, lan-atxikipenen portaera ona ( % 7,1 aurreko urtearen aldean) eta enpresaburuen eta profesionalen ordainketa zatikatuen portaera ona (aurreko urtean baino % 21,6 gehiago), bai eta 2021eko Errentaren kanpainako kuota diferentziala ere, zeinak islatzen baitu kuota positiboen igoera eta itzulketen zenbatekoa iaz baino txikiagoa dela. Sozietateen gaineko Zergak, 65,5 milioiko balio agregatuekin, % 22,8ko urte arteko murrizketa izan du. Datu hori, neurri batean, konturako ordainketaren diru-bilketaren murrizketari zor zaio (orain arte 2021ean baino % 35,8 gutxiago uztailera arte), eta oraindik kuota diferentzialean ez da islatzen 2021eko kanpainaren emaitza. 2022. urtearen hasieran, 2020ko kanpainako itzulketa handiagoak gauzatu dira, aurreko kanpainako itzulitako zenbatekoen aldean, batez ere 2020ko azarotik abendura bitarte % 12,8 milioi gutxiago bildu baitira BEZaren aldetik. Horren arrazoia da itzulketen zenbatekoa bilketa osoak baino % 22,2 gehiago handitu dela ( % 15,1).

ZERGA BEREZIAK ETA ESTATUAREKIKO DOIKUNTZA FISKALAK

Zerga berezien guztizko bilketa % 7,4 murriztu da zuzeneko kudeaketaren bidez. Batez ere, Hidrokarburoen gaineko Zerga ( % 20,8ko murrizketa) (neurri handi batean, diru-sarreren egutegi desberdinagatik, 2021aren aldean) eta Elektrizitatearen gaineko Zerga ( % 64,4ko murrizketa, hala badagokio, elektrizitatearen prezioaren igoera arintzeko zerga-tasaren jaitsieragatik) izan dira murrizketa horretan lagundu dutenak. BEZari eta Fabrikazioko Zerga Bereziei dagozkien Estatuarekiko doikuntza fiskalei dagokienez, hiruhileko bakoitzaren amaieran egiten da likidazioa, eta islatutako zenbatekoak ekainean kontabilizatutakoei dagozkie. Horrela, Nafarroako Foru Ogasunaren kudeaketa zuzenaren bidezko bilketa uztailean metatutako guztiaren % 71,4 da.

Egilea Admin