Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak urrira arte luzatu ditu zergen ordainketaren ezohiko geroratzeak, eta PFEZaren deflaktazioa ehuneko 5,5era arte igotzen duen foru dekretu bat onartu du, zerga hori azpiko inflazioaren urte arteko bilakaerara doituz.

Orain arte, 14.000 autonomo eta enpresa inguruk jaso dute urteko lehen bi hiruhilekoetan, interesik eta bermerik gabe, zergen ordainketa 116,3 milioi euroan atzeratu izana, foru erakundeak asteazken honetan jakitera eman duenez.

Gainera, Aldundiak 200 eurorainoko aparteko kenkaria ezarri du urtean 35.000 eurotik beherako errentak dituzten 335.000 zergadunentzat, eta 50 milioi eurotik beherako eragiketa-bolumena duten autonomoak eta enpresak salbuetsi ditu PFEZren eta Sozietateen ordainketa zatikatuetatik.

Autonomoek, mikroenpresek eta enpresa txiki eta ertainek urrira arte atzeratu ahal izango dute zergen ordainketa, bermerik aurkeztu gabe eta interesik ordaindu gabe, eta bederatzi hilabeteren buruan itzuliko dute zorra, hiru hilabeteko gabealdiarekin.

Neurri horien eragin zenbatetsia 125,3 milioi euro gutxiagokoa da, eta, beraz, likidezia handiagoa du etxeko ekonomietan, bai eta beste 32 milioi euroko likidezia-injekzioa ere jarduera ekonomikoetan.

Aldundiak % 5,5era igo du PFEZaren deflaktazioa 2022ko ekitaldirako, langileen erosteko ahalmenaren galera konpentsatzeko.

Horretarako, % 4ko deflaktazio gehigarria ezarri du 2022ko Aurrekontuen Foru Arauan aplikatutakoaren gainean, % 1,5ekoa.

Deflaktazio gehigarri hori oinarri orokorreko tarifan aplikatuko da, eta ehuneko berean handituko dira baterako tributazioagatiko murrizketa, kuotaren gutxitzea eta kenkari pertsonalak eta familiarrak.

200 euroko laguntza familia kalteberentzat

2022ko atxikipenen taulan ere aplikatuko da; beraz, neurri horrek eragina izango du irailaren 1etik aurrera jasotako nominetan.

2022ko PFEZko 200 euroko kenkaria 30.000 eurotik beherako errentak dituzten aitorpen guztietan aplikatuko da oso-osorik, kopuru horretatik aurrera pixkanaka murriztuko da eta 35.000 eurotik gorako oinarria duten aitorpenetarako desagertuko da.

Bizkaiko 2020ko ekitaldiko datuak erreferentziatzat hartuta, 270.000 aitorpen inguruk 30.000 eurotik beherako errenta ordaintzen dute, eta beste 65.000 aitorpenek 30.000 eta 35.000 euro arteko oinarria dute.

Bestalde, inflazioaren hazkundearen ondoriozko egoera arintzeko zergadunek jasotzen dituzten laguntza publikoak PFEZtik salbuetsita daudela adierazi da.

Familia kalteberentzako 200 euroko laguntza da, eta kolektibo kalteberentzako bonu digitalak jaulkitzeko programari jarraiki emandakoa.

Jarduera ekonomikoak garatzen dituzten pertsonei likidezia emateko, pertsona horiek ez dute PFEZren ordainketa zatikaturik ordaindu beharko 2022ko ekitaldi osoan.

Horretarako, urteko hirugarren eta laugarren hiruhilekoetara luzatzen da ekitaldiaren lehen erdirako ezarritako salbuespena, 11 milioi euroko likidezia-injekzioa ekarri baitu.

Halaber, sozietateen gaineko zergaren ordainketa zatikatutik salbuetsi dira 2022an 50 milioi euro baino gutxiagoko eragiketa-bolumena duten enpresak, betiere zergak zerga-taldeen araubide berezian ordaintzen ez badituzte.

Egilea Andoni Beitia