Uztailaren 13tik abuztuaren 9ra bitarteko barne-salmenta guztiak, eskuragarri dagoen azken aldia eta egutegi-eragina zuzenduta, % 29,3 hazi dira, eta horrek dezelerazio txiki bat dakar aurreko aldian izandako % 29,5eko gorakadarekin alderatuta (uztailaren 6tik abuztuaren 2ra), Zerga Agentziak emandako BEZaren Berehalako Informazio Horniduraren (SII) datuen arabera.

Jardueren arabera banakatuta, tasaren hedapen txikiagoa, funtsean, energia elektrikoaren, gasaren, lurrunaren eta aire girotuaren horniduraren dinamismo txikiagoagatik azaltzen da, urte arteko tasan oraindik % 71,7 igo den arren, hazkunde hori aurreko hilean erregistratutako % 84,1 baino txikiagoa da (uztailaren 6tik abuztuaren 2ra).

Txikizkako merkataritzak ere dezelerazioa erakusten du, % 26,4ko hazkundea izatetik % 25,2koa izatera igaro baita aztertutako azken aldi horretan; baita eraikuntzak ( % 12,4ko igoera, aurreko % 13,2aren aldean) eta ostalaritzak ere ( % 81eko igoera, aurreko % 88aren aldean).

Aitzitik, portaera dinamikoena izan duten sektoreak lanbide- eta administrazio-jarduerak izan dira, sektore horretako barne-salmentak % 30 igo baitira, aurreko % 24,3aren gainetik; gainerako jarduerak, berriz, % 46,9tik % 49,1era igo dira azken aldi horretan.
Eguneroko barne-salmentak

Eguneko barne-salmentei dagokienez, urtarriletik uztailera bitartean 3.528 milioi euro metatu ziren batez beste, hau da, % 30,2ko gehikuntza aurreko urteko aldi beraren aldean.

Igoera hori 2021 osoan izandako % 17,6ko igoeraren oso gainetik dago, eguneko barne-salmentak, batez beste, 2.911 milioi eurokoak baitira.

Urtea hasi zenetik, urteko batez besteko salmenten zenbateko handiena izan zuen hilabetea, BEZaren SIIaren arabera, ekaina izan zen, 3.926 milioi euroko zenbatekoarekin; urtarrila, 3.084 milioirekin, aurtengo lehen zazpi hilabeteetako zifrarik txikiena izan zuen.

Egilea Andoni Beitia