Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak astearte honetan onartu du ELAk eta LABek Lanbideren Administrazio Kontseiluan izango duten ordezkaritza UGTri eta CCOOri esleitzea, bi sindikatu abertzaleek foro horretan parte hartzeari uko egin diotelako.

Horrela, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak “langileen ordezkaritza bermatuko du Administrazio Kontseiluan”, Gobernu Kontseiluak izendapenen dekretua onartu ondoren, joan den urteko ekainaren 29ko 156/2021 Dekretuan aurreikusitakoa betetzeko. Dekretu hori alda daiteke, baldin eta presentzia izateko eskubidea duten erakunde sindikalek etorkizunean bermatzen badute.

Eusko Jaurlaritzak jakinarazi duenez, 2021eko ekainetik indarrean dagoen araudiak, besteak beste Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta eta/edo Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera eskuratzeko herritarren eskubideak hobetzeko Prestazio eta Gizarteratze Zuzendaritza sortu zuenak, 6. artikuluko d atalean adierazten du ordezkaritza handieneko sindikatuek bost kide izango dituztela Administrazio Kontseiluan, ordezkaritzaren arabera.

“Era berean, erakunde sindikal baten edo batzuen erabakiz agintaldia indarrean dagoen bitartean horietako baten bat Administrazio Kontseilura behin eta berriz joaten ez bada, Kontseiluko lehendakariak, ofizioz, Kontseiluko kideak partzialki berritzeko prozedura hasiko du, eta sindikatuei 10 eguneko entzunaldi-epea emango die horri buruz hitz egiteko”, adierazi du.

Era berean, araudiak honako hau adierazten du: “Alegazioak jaso ondoren edo alegaziorik aurkeztu gabe emandako epea igaro ondoren, Kontseiluko lehendakariak, Kontseiluko gainerako kideei kontsulta egin ondoren, berariaz adieraziko du espedientea ez dela bertaratu edo, hala badagokio, artxibatu egin dela”.

Hiru ordezkari

“Ez bertaratzea deklaratuta, hutsik geratu diren lanpostuak gainerako sindikatuetako kideekin beteko dira, haien ordezkaritzaren proportzioan, aurreko paragrafoetan adierazitakoaren arabera. Behin eta berriz bertaratzen ez dela ulertuko da erakunde sindikal bateko kideak edo ordezkariak ez agertzea justifikaziorik gabe elkarren segidako hiru bilkuratan, edo urtebeteko epean txandakako lau bilkuratan “, gehitzen du artikulu horrek.

Horren arabera, apirilaren 12an partzialki berritzeko prozedurari ekin zitzaion, eta hamar eguneko epea eskaini zitzaien bi sindikatuei (ELA eta LAB) alegazioak aurkezteko. Bi sindikatu horiek izendatutako hiru ordezkari zituzten, eta ez ziren bileretara azaldu adierazitako moduan. Alegazioak aurkezteko epe hori bete ondoren, inork jaso ez zuenez, ekainaren 17an ebazpena eman zen beste erakundeek beren proposamenak egin ahal izan zitzaten, eta proposamen horiek orain onartutako dekretua ekarri zuten.

Horrela, Administrazio Kontseiluaren bileretan, Jaurlaritzak bost ordezkari izango ditu (lehendakaria eta lehendakariordea, zuzendari nagusia, Enpleguko sailburuordea eta Industria eta Lanbide Heziketako sailburuordeak), enpresa-erakundeek beste bost kide, eta sindikatuek beste bost, “eta horrek bermatzen du langileen erabateko ordezkaritza Lanbideren Administrazio Kontseiluan”, adierazi du Jaurlaritzak.

Ordezkaritzaren arabera organo horretan parte hartzeko eskubidea duen sindikaturen batek parte hartzeko erabakia jakinarazten badu, beste dekretu bat egingo da gaur onartutakoa aldatzeko.

Egilea Andoni Beitia