Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE) gaur argitaratu den Konkurtso Legea abian jartzearekin zera lortu nahi da, ordainketa-etenduraren prozesu zaharra, gaur egun hartzekodunen konkurtsoa bezala ezagutzen dena, unean uneko arazo ekonomikoak konpondu ahal izatea eta bere jarduerarekin jarraitu ahal izatea.

Hala ere, haren kontra egiten du estatistikak, zenbakien ebidentziak erakusten baitu enpresa bat konkurtsoko ZIUn larriki sartzen denean, oso gutxi direla gaixotasunari aurre egiten diotenak eta, tamalez, likidazioan amaitzen dutenak. Onartutako erreformaren helburua da konkurtso-prozedura arintzea eta sustatzea, enpresen likidazioari alternatibak eskaintzea eta bigarren aukerako tresnak gehiago erabiltzea.

Legebiltzarrean urtebete baino gehiago igaro ondoren eta irailaren 26tik aurrera martxan jarri ondoren, lege berriak joera kaltegarri horrekin amaitu nahi du, konkurtso-deklarazio bat epe labur batean likidazioaren sinonimo izan ez dadin.

Aldaketa hori Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2019ko ekainaren 20ko 2019/1023 Europar Batasunaren Zuzentarauaren transposizioaren ondorio da. Zuzentarau hori prebentziozko berregituraketaren, zorretatik libratzearen eta gaitasungabetzeen esparruei buruzkoa da.

Abuztuaren 25ean Diputatuen Kongresuan onartu zen arau berriak lau kontzeptu berri dakartza berekin, eta de facto salbaziorako taula izan daiteke egungo sistemarekin ezinbestean likidazioan amaitzen duten konpainia askorentzat.

Arau berriak berekin dakartza alerta goiztiarreko sistemak, fase goiztiarrean kaudimengabezia-egoerak identifikatzeko balio duten tresna-multzo bat, konponbideak ahalik eta lasterren hartzeko eta konpainiaren likidazioa saihesteko helburuarekin.

“Kaudimengabezia probablearen” kontzeptua ere jasotzen du, zordunak hurrengo 2 urteetan bere ordainketa-betebeharrei aurre egiteko gai izango ez dela uste duen egoerari erreferentzia egiten diona.

Berregituraketa-planak

Halaber, konkurtso-lege iraungia birfinantzatzeko akordioak ordezkatuko dituzten berregituraketa-planak ezartzen dira. Azkenik, lege berriak berregituraketan aditua den pertsonaren figura dakar berekin, konkurtsoaren aurreko fasean esku hartu ahal izango duena kasu jakin batzuetan. Figura hori da nolabaiteko polemikatik salbuetsita ez dagoena, ez baitu aipatzen konkurtso-administratzailearen egungo figura, 2023an garatu beharko baita haren erregelamendu profesionala.

Berregituraketa-planak dira legearen berrikuntza nagusietako bat. Konkurtso-aurreko tresna bat da, kaudimengabezia saihestera edo hura gainditzera bideratua, eta aurrekonkurtso-tresnak martxan jarri aurretik zailtasunen aurrean jarduteko aukera ematen du, konkurtsoari lotutako estigmarik gabe, eta, aldi berean, eraginkortasuna handitzen du, legearen hitzaurrean jasotzen denaren arabera.

Berritasunetako bat da zordunaren ordainketa-planaren iraupena bost urtetik hiru urtera murrizten dela, baina bost urte horietara luza daitekeela, hartzekodunek zordunaren aldeko kontzesio edo ahalegin astunagoak egin dituztenean edo berreskuratzeko arriskua handiagoa denean.

Planaren baieztapen judiziala egiten denetik zenbatzen da epea. Ordainketa-plan horrek zordunak zorrak ordaintzeko izan ditzakeen diru-sarreren eta baliabideen zerrenda xehatua izan behar du. Ordainketa-plana ezin da izan zordunaren ondarearen likidazio osoa, baina zordunaren jarduerarako beharrezkoak ez diren ondasunak ordainetan egitea edo lagatzea jaso dezake. Epaileari dagokio proposatutako ordainketa-plana ebaztea, pertsonatutako hartzekodunei entzun ondoren.

Egilea Andoni Beitia