Euskal foru-ogasunek 10.630,2 milioi euro bildu dituzte urtarriletik abuztura bitartean, hau da, iazko lehen zortzi hilabeteetan baino % 9,4 gehiago, hau da, ia mila milioi gehiago.

Araban handitu dira gehien diru-sarrerak ehunekotan, % 14,3 gehiago bildu baita eta 1.630 milioira iritsi baita, 204 gehiago 2021eko urtarriletik abuztura bitartean baino.

Bizkaian igoera % 10,1ekoa izan da, guztira 5.549,2 milioi bildu baitira (509,6 gehiago); Gipuzkoan, berriz, igoera neurritsuagoa izan da, % 6,4koa, 3.451 milioi euro sartu baitira (iazko lehen zortzi hilabeteetan baino 208,2 gehiago).

Bizkaian, zuzeneko zergek 2.870,9 milioi euroko ekarpena egin dute ( % +10,7), PFEZaren igoerari esker ( % 8,9 hazi da), 2.123,8 milioira iritsi arte, eta Sozietateen gaineko Zergaren igoerari esker ( % 22,7 igo da eta 570,3 milioira iritsi da).

Zeharkako zerga, berriz, 2.196,1 milioi izan da, % 5,3 gehiago. Kopuru horretatik 1.467,6 BEZari dagozkio ( % 5,4 igo da) eta 601,9 Fabrikazioko Zerga Bereziei ( % 3,9ko hazkundea izan du).

Gipuzkoan, eta zuzeneko zergapetzearen kapituluaren barruan, PFEZa 1.351,7 milioira igo da, baina beste bi lurraldeetan baino modu apalagoan egin du gora ( % 2,6). Sozietateen gaineko Zergak proportzio handiagoan egin du gora -%19,4-, 320,7 milioiko ekarpeneraino.

Egoera ezegonkorra

Zeharkako kargen artean, BEZa % 2,4 igo da eta 906 milioitik gorakoa izan da.

Gipuzkoako Foru Aldundiak zerga desberdinen itzulketen bidez likidezia injektatzeko egindako “ahaleginarekin” lotu du diru-bilketaren hazkunde txikiagoa, nahiz eta datuak “onak” diren eta hasierako helburuak gainditzen dituzten.

Foru erakundeak, hala ere, egoera ekonomiko “ezegonkorraz” ohartarazi du Errusiak Ukraina inbaditzearen ondorioengatik, eta bere nahia “herritarrei zein jarduera ekonomikoak egiten dituztenei laguntzen jarraitzea” dela ziurtatu du.

Araban, bilketa asko handitu da, % 14,3, eta zuzeneko zein zeharkako zergetan gertatu da.

Lehenengoen bitartez 825 milioi sartu dira, % 17 gehiago, batez ere PFEZaren 599 milioiren ekarpenari esker (+%10), nahiz eta Sozietateen gaineko Zerga, 181,5 milioi guztira, gehiago hazi den, zehazki % 53,1.

Zeharkako zergei dagokienez, 654,9 milioi euroko diru-sarrerak izan dituzte, % 6,9 gehiago. BEZa 435,9 milioi eurokoa izan da eta % 5,5 hazi da; Hidrokarburoen gaineko Zergagatik 148,2 milioi euroko ekarpena egin du, % 13,8 gehiago.

Egilea Andoni Beitia