Lan egindako orduak % 1,1 bakarrik egin du gora urtebetean

Egunetik egunera, datu gehiago ezagutzen dira, Espainiako langileen erosteko ahalmenaren galera gero eta handiagoa dela agerian uzten dutenak. Estatistikako Institutu Nazionalak ostiral honetan jakinarazi duenez, langile bakoitzeko batez beste enpresaburu batek ordaintzen duen lan-kostu osoa 2.871,64 eurokoa da hilean, Lan Kostuaren Hiruhileko Inkestaren bigarren hiruhilekoko datuen arabera. 2021eko aldi berean baino % 3,8 gehiago.

Zenbateko horretatik, soldatetan hilean 2.153, 88 euro ( % 4,3) gehi urtebete lehenago ordaintzen dira, eta gainerako kostuetan, batez ere Gizarte Segurantzari egindako kotizazioetan, 717,76 euro, % 2,2 gehiago. Soldata arruntak (aparteko soldatarik eta atzerapenik gabe) % 4,1 igo dira.

Hitzarmenean itundutako soldata-igoerak ia bikoizten dituzten soldata-igoera horiek ( % 2,6) aurreko hiruhilekoaren aldean hiruhileko horretan benetan lan egindako ordu kopuru handienari zor bazaizkio ere, orduan aldi baterako lan-erregulazioko espedienteek eragindako langile gehiago zeuden eta, beraz, lan egin gabeko ordu gehiago arrazoi teknikoengatik, ekonomikoengatik, antolakuntzakoengatik, ekoizpenekoengatik eta/edo ezinbestekoengatik.

Oro har, orduko lan-kostua (kotizazioak barne) % 0,6 hazi zen benetako lan-orduen kopurua % 3,3 igo zelako jarduera handiagoko testuinguru batean, bereziki turismo-sektorean, 2021eko bigarren hiruhilekoaren aldean, pandemiaren murrizketek oraindik markatuta. Ondorio hori eta egutegiarena kenduta, orduko kostuaren aurreikusitako aldaketa % 1ekoa da.

Hori dela eta, ordainsariek aurrera egiten dutenaren adierazle bat orduko ordainketa da (soldata-kostua), 16,35 eurokoa izan baitzen orduko, duela urtebete baino % 1,1 gehiago, eta horrek nolabaiteko geldialdia erakusten du ordainsarietan. Lanaldi osoko enplegu baten ordua 17,12 eurotan ordaintzen da, % 1,2 gehiago, eta lanaldi partzialean 11,56 eurotan, hau da, aurreko urtean baino % 1,8 gehiago.

Lan egindako ordu bakoitzeko soldata-kosturik handiena energia elektrikoaren, gasaren eta aire girotuaren horniduraren sektorean gertatzen da, 42 euro orduko, aurreko urtearen aldean % 6,2 igo ondoren. Ondoren, finantza- eta aseguru-jarduerak datoz, non lan-ordua 28,62 eurotan ordaintzen den, nahiz eta kasu honetan zenbateko hori 2021eko bigarren hiruhilekoa baino % 4,3 txikiagoa izan.

Aldiz, okerren ordaindutako ordua ostalaritzarena da (10,25 euro), baina urte batean % 8,2 hazi da. Ildo horretan, inflazioak aurrera egin ahala zuri buruz hitz egiten duen beste jarduera-sektorea ur-hornikuntza, saneamendu-jarduerak, hondakinen kudeaketa eta deskontaminazioa izan zen, non ordua 18,39 eurotan ordaintzen den, ia % 13 igo ondoren.