Gizarte Segurantzak 10.867 milioi euroko zifra errekorra bideratu zuen irailean kotizaziopeko pentsioak ordaintzera, 2021eko hil berean baino % 6,2 gehiago, Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioak astearte honetan jakitera eman duenez.

José Luis Escrivak zuzentzen duen Sailaren arabera, pentsioen gastua BPGren % 11,8 izan zen urteko bederatzigarren hilabetean, 2020koa baino ehuneko txikiagoa (BPGaren % 12,4), pandemiak BPGaren gainean izan zuen eraginak baldintzatutako urtea, eta 2021ekoa baino txikiagoa ere bai (BPGaren % 12,1).

Irailean kotizaziopeko pentsioak ordaintzeko erabili ziren 10.867 milioi euroetatik ia hiru ( % 72,4) erretiro-pentsioak ordaintzeko erabili ziren, 7.871,5 milioi euro guztira, iazko irailean baino % 6,7 gehiago.

Alarguntza-pentsioetara 1.833,3 milioi euro bideratu ziren, duela urtebete baino % 5 gehiago; ezintasun iraunkorragatiko prestazioetara, berriz, 983,3 milioi euro bideratu ziren ( % +4).

Bestalde, umezurtz-prestazioen ordainketak 150,5 milioi euroko zenbatekoa ekarri zuen ( % +5), eta senideen aldeko prestazioenak 28,5 milioi eurokoa ( % +7).

Aurtengo irailean 9.949.869 pentsio kontributibo ordaindu dira, duela urtebete baino % 0,8 gehiago, 9 milioi pentsiodun baino gehiagorentzat. Pentsio guztietatik, 6,26 milioi baino gehiago erretiro-pentsioak ziren; ia 2,35 milioi alarguntza-pentsioak ziren; 950.209 ezintasun iraunkorrekoak; 343.041 zurztasun-pentsioak ziren, eta 44.499, senideen aldekoak.

Pentsiodun guztietatik (9.015.737 irailaren 1ean) 4,6 milioi gizonak dira eta 4,4 milioi emakumeak. Pentsiodun bakoitzeko pentsio-kopurua 1,1 da.

Erretiro-pentsioa, nagusia

Jasotako pentsio nagusia da 6,1 milioi pertsonarentzako erretiro-pentsioa; 1,6 milioi pertsonarentzako alarguntza-pentsioa; 944.769 pentsiodunentzako ezintasun iraunkorraren pentsioa; 325.708 pertsonarentzako zurztasun-pentsioa, eta 43.754 pentsiodunentzako senideen aldeko pentsioa.

Batez besteko erretiro-pentsioa 1.256,96 eurokoa izan zen irailean, iazko hil berean baino % 5,3 gehiago.

Araubide Orokorrean, batez besteko erretiro-pentsioa hilean 1.405,3 eurokoa izan zen, eta autonomoen erregimenean, berriz, hilean 836,7 eurokoa. Ikatz-meatzaritzan, erretiroko batez besteko pentsioa 2.449 eurokoa da hilean, eta itsasokoan 1.395 eurokoa.

Irailean, batez besteko alarguntza-pentsioa hilean 780,2 eurokoa izan zen, urte arteko % 5,2ko hazkundearekin; sistemaren batez besteko pentsioa, berriz, (erretiroa, ezintasun iraunkorra, alarguntasuna, zurztasuna eta senideen aldekoa) % 5,3 igo zen, eta irailaren 1ean 1.092,18 eurokoa izan zen hilean.

Erretiro-alta berrien batez besteko zenbatekoa 1.424,7 eurokoa izan zen abuztuan (eskuragarri dagoen azken datua).

Bestalde, abuztua ixtean indarrean zeuden klase pasiboetako pentsioak (azken datu erabilgarria) 682.914 izan ziren, 2021eko hil berean baino % 1,7 gehiago. Pentsio horien hileko nomina 1.319,5 milioi eurokoa izan zen.

Genero-arrakalagatiko osagarria

Estatuko Klase Pasiboen Erregimenean sartzen dira, batez ere, militarrak eta Estatuko Administrazio Orokorreko, Justizia Administrazioko, Gorte Nagusietako eta konstituzioko edo estatuko beste organo batzuetako funtzionarioak, bai eta autonomia-erkidegoetara transferitutako funtzionarioak ere.

Irailaren 1ean, 321.194 pentsiok jasotzen zuten genero-arrakalagatiko osagarria, eta horren helburua da gizon batek jasotzen duen batez besteko pentsioaren eta emakume batek jasotzen duenaren arteko aldea pixkanaka zuzentzea.

Pentsioaren osagarri horren hileko batez besteko zenbatekoa 61,5 eurokoa da, hau da, emakumeek jasotzen duten % 93,1. 321.194 pentsio osatuetatik, % 21,4 seme-alaba bat duten pentsiodunak dira (68.638); % 47,3, bi seme-alaba dituztenak (151.876); % 20,1, hiru dituztenak (64.505); eta % 11,3 (36.175), lau seme-alaba dituztenak.

Osagarri hori iazko otsailetik dago indarrean, eta hilean 28 euroko zenbateko finkoa du seme edo alaba bakoitzeko. Zenbateko hori lehen seme-alabatik aplikatzen da, eta gehienez lau. Pentsioa eskatzearekin batera eskatzen da.

Egilea Andoni Beitia