Euskadik 32 milioiko superabita lortu du uztailean

Euskadik 32 milioi euroko superabitarekin itxi zuen uztaila, BPGaren % 0,04, iazko hil berean 331 milioi euroko defizita izan ondoren.

Administrazio publiko guztien defizitak, toki-korporazioak izan ezik, 24.412 milioi eurotan itxi zuen uztaila, 2021eko aldi berean baino % 58,1 gutxiago eta BPGaren % 1,87aren baliokidea, bilketaren martxa onari esker.

Ogasun Ministerioak ostiral honetan argitaratutako aurrekontu-betearazpenari buruzko datuen arabera, desorekaren zuzenketa posible izan zen gastuen igoera ( % 1) sarrerena baino askoz txikiagoa izan zelako ( % 14 igo ziren, zerga-bilketak izandako % 17,2ko gorakadari esker).

Urtarriletik uztailera bitartean, Administrazio Zentralak 20.476 milioi euroko defizita izan zuen, BPGren % 62 gutxiago eta % 1,57 gutxiago, diru-bilketaren martxa ona eta 2020ko ekitaldiko autonomia-erkidegoen finantzaketa-sistemaren likidazioaren ondorio positiboa direla eta -urte horretan Estatuak bildu zena baino diru gehiago aurreratu zien eskualdeei, eta orain aldea kitatu dute-.

Faktore horrek berak – Nahiz eta Estatuak konpentsatu egin zituen eskualdeak ondorio horrengatik – Azaltzen du autonomia-erkidegoen kontuen bilakaera, 2021eko superabitetik 4.289 milioiko defizitera igaro baitziren, BPGaren % 0,33ra, aurtengo uztailean.

Bederatzi autonomia erkidegok defizitarekin itxi zuten uztaila, Nafarroa buru zela (BPGaren % 1,92); gainerakoek superabita izan zuten, bereziki Balearretan (BPGaren % 0,41).

Gizarte Segurantzari dagokionez, 353 milioiko superabita lortu zuen, BPGaren % 0,03, 2021ean defizita zuenean, pandemiak bere kontuetan eragin txikiagoa zuelako.

Estatu espainiarraren egoera

Ogasunak ere aurrera egin du Estatuko datuetan abuztura arte, aldi horretan 23.833 milioi euroko defizita izan baitzuen, 2021ean baino % 57 gutxiago eta BPGaren % 1,82, diru-sarreren bultzadagatik hori ere.

Urteko lehen zortzi hilabeteetan, Estatuak 166.620 milioi euro sartu zituen, % 32,3 gehiago, bilketak izandako gorakada handiari esker -131.308 milioi, % 24,1 gehiago- eta 2020ko ekitaldiko finantzaketa autonomikoko sistemaren likidazioaren eragin positiboari esker.

Zerga handi guztiek diru-sarrerak handitu zituzten: PFEZak % 44,7; BEZak % 20,8, elektrizitatearentzako beherapena gorabehera; eta sozietateen gaineko zergak % 22,2, emaitza onekin bai ekitaldi honetako lehen ordainketan bai 2021eko likidazioan.

Gastuei dagokienez, 190.453 milioikoak izan ziren, % 5 gehiago, zorraren interesetan ( % 18,7 hazi ziren), pertsonalean ( % 2,9), bitarteko kontsumoetan ( % 2,6), prestazioetan ( % 7,6) eta Gizarte Segurantzarako transferentzietan ( % 4,9) egindako ordainketa handiagoengatik; horiek ezin izan ziren konpentsatu kapital-gastu txikiagoarekin, pandemiaren aurreikuspena konputatu behar izan zuen 2021arekin alderatuta.

Ogasunak, era berean, sektore publiko osoko defizitaren datuak argitaratu ditu, tokiko korporazioak barne, lehen seihilekoan: 30.067 milioi euroko desfasea, BPGaren % 45,4 gutxiago eta % 2,3, urte osorako BPGren % 5eko aurreikuspenetik urrun.

Ekitaldiaren lehen erdian, toki-korporazioek 988 milioiko defizita metatu zuten, aurreko urtean baino % 12,9 gutxiago eta BPGaren % 0,08aren baliokidea.