Hartzekodunen konkurtsoak, lehengo ordainketa-etendurak, Euskadin aurtengo bigarren hiruhilekoan aurkeztu zirenak, % 23,9 igo ziren urte arteko tasan, 140 prozeduratara iritsi arte, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak asteazken honetan emandako datuen arabera.

Igoera hori handiagoa da Espainiako Estatuan, 5.798 prozedura izan baitziren, iazko aldi berean baino % 15,6 gehiago.

Krisiak organo judizialetan dituen ondorioei buruzko estatistikak barne hartzen ditu merkataritza-arloko epaitegietan aurkeztutakoak eta lehen auzialdiko eta instrukzioko epaitegietan erregistratutako pertsona fisikoenak.

Kaleratzeagatiko eskariei buruzko datuak ere jasotzen ditu txosten horrek, autonomia-erkidego guztietan 28.753ra iritsi baitziren, iazko hiruhileko berean baino % 2 gehiago. Euskadin, hazkunde-ehuneko berarekin, eskaera horiek 1.254 izan ziren.

Lan-baldintza kolektiboen funtsezko aldaketari buruzko konkurtso-legearen 169. artikuluko espedienteei dagokienez, Espainia osoko 98 espedienteetatik 8 aurkeztu ziren Euskadin, aurreko urteko hiruhileko berean baino % 14,3 gehiago. Igoera hori ez dator bat autonomia-erkidego guztien batez besteko % 31,9ko jaitsierarekin.

Egilea Andoni Beitia