Pentsioak, langabezia-prestazioak eta zorraren interesen ordainketa 2023rako Estatuko Aurrekontu Orokorretan jasotako gastu osoaren % 53,40 dira, Ogasun Ministerioak ostegun honetan Diputatuen Kongresuari bidalitako proiektuan agertzen denez.

Hiru partida horiek 243.240 milioi euro hartzen dituzte guztira, hau da, aurrekontuan sartutako 455.978 milioi euroko gastuen % 53,4.

Aurrekontuko gasturik handiena pentsioena izango da, 190.687 milioi euro bilduko baitituzte, aurtengo ekitaldiko likidazio-aurrerapena baino % 11,4 gehiago, eta gastu osoaren % 41,8. Partida honetako gastua bikoiztu egin da 15 urtean.

2023rako Estatuko Aurrekontu Orokorrek kotizaziopeko pentsioetarako eta pentsio minimo eta ez-kontributiboetarako igoerak jasotzen dituzte, guztira 10 milioi pentsiodunentzat onuragarriak izango direnak. Guztientzat % 8,5 inguruko igoera espero da, KPIarekin (2022ko abenduaren aurreko hamabi hilabeteetan) handitu ondoren, aurrekontu-proiektuaren arabera.

Bestalde, langabezia-partidak 21.278 milioi euroko esleipena du, % 5,3 gutxiago enpleguaren hobekuntzaren eta langabeziaren murrizketaren aurrean. Hau da, guztizko gastuaren % 4,7.

Zor publikoari dagokionez, kostuari lotutako partida 31.275 milioikoa da, % 3,6 gehiago, interes-tasen igoera espero delako. Zorraren kostuak gastu osoaren % 6,9ko pisua du.

2008ko zorraren interesak (15.265 milioi) halako bi dira ia, orduan zor publikoa ez baitzen BPGren % 34,3 baino gehiago, eta orain aberastasun nazionalaren % 116 gainditzen baitu.

% 58,5, gastu soziala

Gastu-arlo handien banaketaren arabera, aurrekontuen % 58,5 gastu sozialari dagokio (2022an baino % 11 gehiago), % 27,6 jarduera orokorrei, % 7,9 jarduera ekonomikoei eta % 6 oinarrizko zerbitzu publikoei.

Gizarte-gastuaren arlora bideratutako partiden artean, honako hauek nabarmentzen dira: pentsio-politikak, gizarte-zerbitzuei eta gizarte-sustapenari dagozkienak ( % 17,7 handitu da horien zuzkidura); etxebizitza eskuratzea eta eraikuntza sustatzea ( % +5,4); hezkuntza eta kultura. Azken eremu horretan, nabarmendu behar da bekak 400 milioi gehiago direla.

Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpenari buruzko kapituluaren barruan, 11.188 miloiko partida biltzen du, gastu-politika guztien % 12,7 eta % 2,5. Aipatzekoak dira osasunera bideratutako 5.511 milioiak, % 4,5 gehiago, hezkuntzara bideratutako 4.164 milioiak ( % 21,8 gehiago) eta kulturara bideratutako 1.513 milioiak, % 22,6 gehiago.

Oinarrizko zerbitzu publikoei dagokienez (27.395 milioi euro, guztizkoaren % 13,5 gehiago eta % 6 gehiago), defentsa-politiketara bideratutako 12.306 milioiak nabarmentzen dira, % 26ko igoerarekin, guztizkoaren % 2,7 izateraino.

Egilea Andoni Beitia