Estatuko bankuen hipoteka-zorroa % 2,6 hazi da lehen seihilekoan

Espainiako bankuen hipoteka-zorroaren bolumena 470.642 milioi eurokoa izan zen lehen seihilekoaren itxieran, hau da, % 2,6ko igoera aurreko urteko saldoarekin alderatuta, eta % 3,3koa 2021eko abenduarekin alderatuta.

Hipoteka-zedulak jaulkitzen dituzten 12 entitate espainiarren (Sabadell, CaixaBank, Santander, Kutxabank, Unicaja, BBVA, Bankinter, Ibercaja, Eurocaja Rural-Caja Rural Castilla-La Mancha, Caja Rural de Navarra, Abanca eta Cajamar) hipoteka-zorroaren Espainiako Hipoteka Elkarteak (AHE) egindako azterketaren arabera, zorroa bat dator 2021etik izandako “bilakaera onarekin”.

‘Stock’ terminoetan, zorroak ia 5,7 milioiko hipoteka-maileguen bolumena izan du, hau da, urte arteko % 2,5eko igoera (141.000 mailegu gehiago).

Zorpetzearen batez besteko zenbatekoari dagokionez, 82.700 eurotik gora mantentzen da, eragiketa berrien batez besteko zenbatekoaren ia erdia, 2022ko ekainean 156.000 euro ingurukoa izan zena.

EABren arabera, bizitegi-segmentuko eragiketek 73.500 euro inguruko batez besteko kapitala dute, merkataritza-zorroaren batez besteko zenbatekoa (202.500 euro ingurukoa) baino nabarmen txikiagoa.

Zorroa amortizatzeko batez besteko epeak murrizten jarraitu du, 2018an zituen 15 urteetatik gaur egungo ia 11 urteetara igaro baita. Neurri txikiagoan, hipoteka-zedulek ere (erakundeek beren hipoteka-zorroak handizkako merkatuan finantzatzeko erabiltzen duten baliabidea) epea murriztu dute, nahiz eta hartutako denbora-horizontean egonkorrago mantendu den, 4 urte eta 3 hilabeteko epearekin 2022ko ekainean.

Hipoteka-maileguek, 30 urtera

Txostenak adierazten duenez, hipoteka-maileguek 30 urteko iraupena dute, baita luzeagoa ere; aktibo horiek finantzatzeko, berriz, erakundeek finantzaketa-mix bat izaten dute euskarri, eta, neurri batean, epe luzerako tituluak jaulkitzen dituzte (ez dute zertan zorroaren epe beretan egin), eta, beste zati batean, epe laburragorako jaulkipenak eta gordailuak. Horren ondorioz, kutxa-fluxuak deribatuen bidez babestu behar izaten dituzte, merkatuko interes-tasen gainetik daudelako.

AHEren txostenak ere zorroztasun handiagoa erakusten du arrisku-politiketan, urteek aurrera egin ahala. Horrela, 2022ko bigarren hiruhilekoan zorroko saldoaren % 10 baino ez zuten osatzen beren tasazio-balioarekiko (Loan-to-Value) batez besteko finantzaketa-maila % 80tik gorakoa zuten eragiketek, urtebete lehenago baino ia bi puntu gutxiago eta duela bost urte baino hiru puntu gutxiago.

Elkarteak azpimarratu duenez, adierazle hori funtsezkoa da erakundeentzat, arriskuen eta horniduren metriketan, bai eta ikuskatzailearentzat ere, makrozuhurtziazko politikaren esparruan.

Bestalde, zorroak goranzko joera erakusten du antzinatasun gutxiagoko eragiketetan. Zehazki, azken urtean emandako maileguak saldoaren % 12,7 izan dira, hau da, urte arteko hazkundea ehuneko 2,5 puntutik gorakoa izan da, eta ehuneko puntu bat baino gehiago 2021eko itxiera-ekitaldiaren aldean.

Amortizatzeko dagoen egutegiari dagokionez, kontrakoa ikusten da, amortizazio-epe luzeagoa duten maileguak gehitu egin baitira. Horrela, 10 urtetik gorako amortizazio-epea duten maileguek zorroaren % 69,3 biltzen dute.

Tasa finkoko maileguek goranzko joera dute

Interes-tasei dagokienez, tasa finkoko maileguen goranzko joerari eutsi zitzaion; izan ere, ekainaren amaieran zorro osoaren % 29,5 ziren, urtebete lehenago baino zortzi puntu gehiago.

“Mugimendu horrek agerian uzten du kontsumitzaileek zuhurtziaz jokatu dutela eta arriskuarekiko ezinikusia agertu dutela, azken urteotako finantza-baldintza oso onei esker. Azpimarratu behar da zorroko tasa finkoko maileguen kuotaren gehikuntza horretan mailegu berriek ez ezik, berrikuntza-aldatzaile baten bidez edo hartzekodunaren subrogazio baten bidez berriki aldatu diren maileguek ere parte hartuko zutela, mailegu aldakorra finko bihurtzeko “, dio txostenak.

Urtearen lehen erdian, zalantzazkotasun-maila murrizten jarraitu zen, saldoaren % 3,8raino. Horrela, entitateek Covid-19aren krisia “lasai samar” harrapatu zuten, beren aktiboen kreditu-kalitateari dagokionez, hein batean, luzamenduei eta laguntza fiskalerako aldarrikatutako beste neurri batzuei esker.

Nolanahi ere, AHEk adierazi du entitateen balantzeak aurre egin behar diola orain moneta-politika normalizatzearen ondoriozko zenbait arrisku gauzatzeari, prezioen igoera orokorraren ondorioz.

“Zorroan, tasen balioespenak hipoteka-kuoten garestitzea ekarriko du, eta horrek eragin handiagoa izango du duela gutxi kontratatu diren tasa aldakorreko maileguetan; izan ere, mailegu horien interes-karga handiagoa da, Frantziako amortizazio-sistema kalkulatzeko moduagatik; izan ere, sistema horrek pixkanaka murrizten du interesak kalkulatzen diren kapital bizia”, adierazi du EABk txostenean.