Atzerriko herritarrek etxebizitzen salerosketa % 52,7 igo zen urtearen lehen erdian, eta Espainian egindako eragiketa guztien % 20 baino gehiago hartzen dute, Notariotzaren Kontseilu Nagusiak emandako datuen arabera.

Igoeren hiru seihileko jarraitu kateatu dira 2019ko eta 2020ko beherakaden ondoren. Aurtengo ekitaldiko lehen sei hilabeteetan gorakada hori areagotu egin da, 2021eko bigarren seihilekoan % 41,9koa izan baitzen, eta guztizko zenbaketan atzerritarrek egindako eragiketak % 20,3 izan ziren. Beraz, 2012 eta 2019 artean erregistratu zen batez bestekoa gainditu da, hau da, % 18,7koa. Atzerritar egoiliarrek salerosketen % 54,3 egin zituzten, % 25,3 gehiago. Bestalde, ez-egoiliarrek gainerako % 45,7a egin zuten, duela urtebete baino % 106,1 gehiago.

Britainiarrek erosi zituzten etxebizitza gehien Espainian, eragiketa guztien % 10,7, 7.793.

Ondoren alemaniarrak ( % 10,2) eta frantziarrak ( % 7,7) daude. EBtik kanpoko gainerako atzerritarrak erosketen % 10,9 izan ziren, ehunekorik txikiena hiru urtean. Hirugarren seihilekoan jarraian, nazionalitate guztietako atzerritarrek egindako salerosketak gehitu egin ziren, baina intentsitate handiagoarekin holandarrek ( % 121,5), norvegiarrek ( % 119,5) eta irlandarrek ( % 106,7) egindakoak.

Atzerriko erosleek etxebizitza libreen salerosketa handitu egin zen erkidego guztietan. Hazkunderik handiena Kanarietan ( % 88,6), Valentziako Erkidegoan ( % 78) eta Andaluzian ( % 62,3) gertatu zen.

Egilea Andoni Beitia