Auzitegi Gorenaren Laugarren Salaren Osoko Bilkurak epai bat eman du, pandemian egindako baliozko arrazoirik gabeko kaleratzeak (Gobernuak ezarritako “kaleratzeko debekua” indarrean zegoen) automatikoki baliogabetzat jotzea baztertzen duena, Auzitegi Gorenak ostegun honetan jakitera eman duenez.

Epai horren bidez, Gorenak aintzat hartu du Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren epai baten aurka aurkeztutako errekurtsoa. Epai horrek kaleratzeak deuseztzat jo zituen, debekatuta zeudela eta iruzurra egiten zutela iritzita.

Arazoa da 9/2020 Errege Lege Dekretuak, Covid pandemia deklaratu eta gutxira onartu zenak, eta aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen (ERTE) aldeko apustua egiten zuenak, xedatu zuela kontratuak eteteko eta lanaldia murrizteko neurriak babesten zituzten ezinbesteko arrazoiak eta arrazoi ekonomikoak, teknikoak, antolakuntzakoak eta ekoizpenekoak (ETOP) ezin zirela lan-kontratua amaitzearen eta kaleratzearen justifikaziotzat hartu.

Gorenaren epaiak ondorioztatzen du arau horretan aurreikusitakoa ezagutzen ez bada kaleratzea ez dela deuseztzat jo behar, hori justifikatzen duen datu espezifikoren bat dagoenean izan ezik, hala nola oinarrizko eskubide bat urratzea, kaleratze kolektiboari buruzko prozedura-arauak saihestea edo babes berezia ematen duen inguruabar subjektibo bat gertatzea.

Horretarako, Auzitegi Gorenak argudiatzen du dekretu horrek ez duela kaleratzea “benetan debekatzen”, eta iruzurrezko kaleratze bat egotearen ondorioek ez dakartela deuseztasuna, berariazko arau-aurreikuspenik ez badago. Era berean, uste du ERTEra jotzea ere ez dela “benetako betebehar” gisa agertzen.

Gorenak, halaber, baztertu egin du kaleratzea baliogabetzat jotzea; izan ere, gaiari buruzko aurreikuspenek, bai Langileen Estatutuan bai Lan Arloko Jurisdikzioa Arautzen duen Legean, ez diote jaramonik egiten iruzurraren kasuari, “tantakako” kaleratzeetan izan ezik, kaleratze kolektiboaren prozedura saihesten baitute.

Auzitegi Gorenaren ustez, enpresak erabakitako lan-kontratu bat azkentzen denean eta baliozko arrazoirik ez dagoenean “indarrean dagoen lan-legediaren arabera kalifikatu behar da”, bai ordenamenduaren sektore horren berezitasunagatik, bai Kode Zibilaren 6.3 artikuluaren igorpenagatik beragatik, artikulu horrek deuseztzat jotzen baititu aginduzko eta debekuzko arauen aurkako egintzak, “salbu eta horietan bestelako ondoriorik ezartzen bada urratze-kasurako”.

Epai horren edukia datozen egunetan jakinaraziko da, eta Maria Luisa Segoviano buru duen azken Osoko Bilkuran onartu da. Maria Luisa Segovianok kargua utzi du erretiroagatik, eta Antonio Sempere Navarro magistratua izan da txostengilea.

Egilea Andoni Beitia