Guztira 612 pertsona sartu ziren iaz 113 enpresaren jabetzan, Gipuzkoako Ogasunak eskaintzen dituen pizgarri fiskalekin, eta kota altuenera iritsi da duela sei urte foru araua onartu zenetik. Oro har, 6,8 milioi euro inbertitu dira Aldundiak defendatzen duen praktika hau sustatzeko, uste baitu langileek negozioetan parte hartzea funtsezkoa dela lurraldeko enpresa-sarea indartzeko.

Markel Olano Gipuzkoako ahaldun nagusiak, Jabier Larrañaga Ekonomia Sustapenekoak eta Jokin Perona Ogasun eta Finantzakoak Aldundiak Hernanin antolatutako jardunaldian parte hartu dute. Bertan, langileak enpresen jabetzan sartzea sustatzen duten zerga-pizgarri horien emaitzak baloratu dituzte. Olanok egiaztatu duenez, koronabirusaren pandemiak ez du prozesua geldiarazi; aitzitik, eredu parte-hartzaileen aldeko apustua inoiz baino indartsuago ari da hazten, iaz % 29,8 igo baitzen anterioarekin alderatuta.

Pizgarri horiek martxan egon diren sei urteetan, 32,7 milioi euro baino gehiagoko inbertsioa egin da, 432 langile negozioen jabetzan sar daitezen errazteko. Baina, horrez gain, Aldundiak baditu beste ildo batzuk parte hartzeko proiektuak bultzatzeko. Horietako bat Ekonomia Sustatzeko Foru Sailak antolatutako laguntzak dira, iaz 884.421 euro bideratu baitzituen 34 ekimen finantzatzeko. Ekitaldi honetako deialdia datozen asteetan jakinaraziko da, eta 48 laguntza-eskaera egin dira.

Era berean, foru-erakundeak akordioa lortu du Elkargi elkarren bermerako sozietatearekin, plantillen negozioen kapitalean sartzea finantzatzeko, eta beste horrenbeste enpresatan hogei bat proiektu esperimental bultzatzeko. Markel Olanok adierazi duenez, parte-hartzea gure gizartearen eta gure ekonomiaren indargune garrantzitsuenetako bat da, gure eredu sozioekonomikoaren funtsezko balioetako bat, eta gaur egungo ziurgabetasun-testuinguruan elementu bereizgarria izaten jarraitu behar du.

Egilea Andoni Beitia