rocket factory

Analisten eta erakunde nagusien aurreikuspen ekonomikoek aurreratu dutenez, aurten Espainiako ekonomiaren ezaugarri nagusia BPGren dezelerazioa izango da, baita inflazioaren tentsioek nolabaiteko iraunkortasuna izatea ere, nahiz eta 2022an izandakoak baino intentsitate txikiagokoak izan. Krisi energetikoaren egoerak eta EBZren goranzko interes-tasek, prezioen gorakadari aurre egiteko, era erabakigarrian eragingo diote Espainiako enpresen jarduerari, eta, aldi berean, Ukrainako gerraren aurreikusi ezinezko egoerak sakonean jarraituko du.

Aldagai horiek guztiek agertoki konplexua ematen diete konpainiei, eta, tentuz ibili arren, baikortasunari keinu egiten diote, nahiz eta urtebete lehenago erregistratutako iritzien aldean joera apur bat okerragoa izan.

KPMGk CEOErekin lankidetzan egindako “Perspectivas España 2023” txostenaren arabera, galdeketan parte hartu duten enpresaburuen % 70ek urtean zehar salmentak handitzea espero dute. Ehuneko hori ehuneko zazpi puntu txikiagoa da 2022koa baino. Antzeko jokabidea ikusten da enpresarien inbertsio-aurreikuspenei dagokienez.

Horien erdiek inbertsiora bideratutako partidak handitzea espero dute, kasu honetan aurreko edizioan baino 10 puntu gutxiago. Horien lehentasunak honako hauek izango dira: kasuen % 67an digitalizazioa eta tresna teknologiko berriak, % 42an eraginkortasun energetikoa eta % 37an iraunkortasuna bultzatzea.

Ekitaldi batzuen ondoren, eta batez ere azkena, legegintza-jarduera handia izan da, eta hauteskunde-urte bat gehitu zaio, tokiko, autonomia-erkidegoko eta hauteskunde orokorrekin. Hala ere, enpresen % 46k adierazi du datozen 12 hilabeteetan ikusiko den mehatxu nagusietako bat ziurgabetasun politikoagatik izango dela, baina kasuen % 54k inflazioa aipatu dute.

Dagoeneko hirugarren mailan dago ekonomia globalaren ahultzea, erantzunen % 33rekin. Zuzendarien % 57k Espainiako ekonomiaren egoera erregulartzat jotzen du (2022an, aldiz, % 53k), eta % 28k, berriz, txarra edo oso txarra dela uste du, 2022an erregistratutako maila berdinetan.

Hala ere, daturik kezkagarriena da egoera ona dela uste duten enpresarien kopurua % 15eraino murrizten dela, 2022ko iritzia baino hiru puntu txikiagoa. Iritzi hori, ordea, ez dator bat enpresen egungo egoerari buruz partekatzen dutenarekin, lautik ia hiruk ( % 73) uste baitu ona edo bikaina dela, eta enpresaburuen % 44k uste du enpresaren egoerak hobera egingo duela urtean zehar, hurrengo hamabi hilabeteetan ekonomiak okerrera egingo duela aurreikusten duen ehuneko bera.

Lan-merkatuaren zenbatespenekin gertatzen den bezala, enpleguaren sorrera moteltzea eta langabeziaren jaitsiera aurreikusten baitira, zuhur ageri dira kontratazio-aurreikuspenetan. Azterlan honetan agerian jartzen da konpainien % 38k plantillak handitzeko itxaropena dutela, aurreko azterlanean baino 8 puntu gutxiago. Hala ere, % 50eraino igo da berdin mantenduko diren konpainien aurreikuspena, aurreko edizioan baino 7 puntu gehiago.

Egilea Andoni Beitia