Nafarroako Gobernuko Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuak 2022-2023 ikasturtean unibertsitateko ikasleen nazioarteko mugikortasuna sustatzeko laguntza osagarrien deialdia onartu du, 260.000 euroko aurrekontuarekin (240.000 euro graduko ikasketetarako eta 20.000 euro masterrerako).

Ekimen honen helburu nagusia Nafarroako unibertsitateetako ikasleen nazioarteko proiekzioa bultzatzea da, baita unibertsitate horiek kudeatutako programetan parte hartzen duten beste unibertsitate batzuetako ikasleena ere.

Nazioarteko dimentsioa garatzea funtsezkoa da gaur egungo unibertsitate-hezkuntzan. Horretarako, ikastetxeek hainbat mugikortasun-programa sustatzen dituzte, hainbat iturri publiko edo pribatutatik datozen funtsekin eta baliabide propioekin finantzatzen direnak. Proposatutako laguntzak Nafarroako Gobernuaren ekarpen gehigarri bat dira, mugikortasun-programen onuradunek jasotzen duten zenbatekoari dagokiona, beste herrialde batzuetako egonaldiak dakarren zama ekonomikoa murrizteko helburuarekin.

Zehazki, onuradunek 100 euroko laguntza jasoko dute egonaldiko hilabete oso bakoitzeko, eta 25 eurokoa justifikatutako aldia amaitu arte geratzen den aste bakoitzeko. Laguntza hauek jaso ahal izango dituzte aurreko bi urteetan Nafarroako edo Foru Komunitatean erroldatutako ikasleek, baldin eta graduko eta masterreko ikasleak badira eta Espainiako unibertsitate batek sustatutako nazioarteko mugikortasun-programaren batean parte hartzen badute.

Laguntza horiek emateko, errendimendu akademikoa hartuko da kontuan, eta lehentasuna emango zaie dagoeneko bekadun diren ikasleei eta Akitania-Euskadi Euroeskualdeko (NAEN) unibertsitateetan egonaldiak egiten dituztenei. Eskaerak Nafarroako Gobernuaren Atariaren bidez bideratuko dira.