Euskadik lan-kosturik garestienarekin itxi zuen 2022 urtea Estatu espainiarrean, 3.564 euro langile bakoitzeko hilean, hau da, Estatuko batez bestekoa baino 568 euro gehiago, 2021eko laugarren hiruhilekoaren aldean % 5,4 igo ondoren.

Estatistikako Institutu Nazionalak argitaratutako inkestaren arabera, 3.564,79 euroko lan-kostua euskal enpresek hirugarren hiruhilekoan ordaindutakoa baino 292 euro gehiago da hilean, orduan 3.272,52 eurokoa izan baitzen, Espainiako garestiena. Bigarren hiruhilekoan Madrilgo Erkidegoak Euskadi gainditu zuen. Lan-kostuaren barruan sartzen dira soldata-kostua –oinarrizko soldata, osagarriak, aparteko orduak eta bestelako ordainsariak– eta beste kostu batzuk, Gizarte Segurantzarako nahitaezko kotizazioak barne, batez ere.

Euskadin, urritik abendura bitarteko batez besteko soldata-kostua 2.693,14 eurokoa izan zen, erkidego guztietako handiena hori ere, hau da, 21,97 euro benetan lan egindako ordu bakoitzeko. Horri beste kostu batzuk gehitu behar zaizkio. Inkestaren arabera, Euskadin, laugarren hiruhilekoan, 147,8 ordu hitzartu ziren langile eta hileko, eta estatuko batez bestekoa, berriz, 151,3. Horietatik 25,7 ordu ez ziren lan egin, Espainiako batez bestekoa.

Lanpostu hutsei dagokienez, euskal enpresek jakinarazi zuten urtea 5.601 lanposturekin itxi zutela, eta 2022ko hirugarren hiruhilekoan 5.382 plaza zeuden bete gabe, hau da, hiruhileko arteko % 4ko igoera. Kasuen % 93,4an, enpresaburuek argudiatu zuten ez zutela langile gehiago behar, baina % 4,2k onartu zuten ez zituztela estaltzen kontratazio-kostu handiagatik, eta % 2,4k beste arrazoi batzuk argudiatu zituzten.