Euskadiko elikakatea defendatzeko Eusko Jaurlaritzaren konpromisoak irmo jarraitzen du sektoreak pandemiatik, kontsumoen prezioen igoeragatik, Ukrainako krisiak sektorearen errentagarritasunean izan dituen ondorio negatiboengatik eta beste zenbait egoeragatik bizi izan dituen zailtasunen ostean.

Agertoki horretan, elikakateari lotutako ustiategien eta enpresen itxiera ekiditeko, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak zenbait kontigentzia-jarduketa egin ditu, besteak beste elikadura sektoreari bideratutako 38 milioi euroko laguntzak. Laguntzak baliagarriak izan dira epe koiuntural batean, baina sektoreak bere lanaren aitorpen erreala, duina eta bidezkoa behar izan du eta hori produktuen prezioan islatuta geratuko da.

Prezioen behatokia
Helburu horrekin aurrera egiteko, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak, Hazi Fundazioaren bidez eta Lehiaren Euskal Agintaritzaren abalari esker, iaz martxan jarri zuen Euskadiko Elikakateko Behatokia. Besteak beste, balio-katearen eragileen multzoa orientatzen duten erreferentziazko kostuak kalkulatzen ditu. Era berean, Eusko Jaurlaritzak ikuskatzaileen kidegoa handitu du; 6 gailu ditu elikakateari buruzko Legean xedatutako kontrol-zereginak egiteko.

Modu osagarrian, Eusko Jaurlaritzak elikakateko eragileak gonbidatu zituen. Eragile horiek modu boluntarioan gehitu ziren Euskadiko Elikadura Sistemaren Enpresa Jardunbide Egokien Kodera. Horren bidez, elikaduraren balio-kate horretan dihardutenen arteko merkataritza-harremanen oinarria diren printzipioak ezarri dira. Gaur egun 25 erakunde eta elkarte baino gehiago daude konpromiso horretara atxikita.

Jardunbide egokien kode horretara atxikitzearen xedea da Euskadiko elikadura-sektoreko eragile guztien lankidetza sustatzea, elikakateko gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-jasangarritasuna bermatze aldera. Horretarako, sektore primarioa balioetsi nahi da eta gardentasun handiagoa lortu merkataritza-jardueretan, prozesu hori guztia hobetzeko, produktuen ekoizpenetik merkaturatzera.

Familia-nekazaritza ezinbestekoa da elikagai seguruen eta jasangarrien beharraren erronkari, krisi klimatikoari, lurraldearen egituratzeari eta herritarren ongizateari erantzuna emateko; horregatik, Eusko Jaurlaritzak dei egiten die Euskadiko biztanle guztiei, babesa erakuts dezaten, tokiko produktuen kontsumoaren bidez.