Autonomo batek aldi berean lanean jarraitzeko eta erretiro-pentsioa jasotzeko eredua da autonomoen erretiro aktiboa. Zehazki, erretiro-adinera iritsi den norberaren konturako langileak lanean jarraitu ahal izango du, eta, aldi berean, legokiokeen pentsioaren % 50 kobratu ahal izango du, kotizatutakoaren arabera. Hori bai, eredu hori eskuratzeko, profesional autonomoak eskatu egin beharko du eta baldintza batzuk bete beharko ditu.

Sistema hori 2013an sortu zen, erretirodun autonomoek erretiroan aparteko diru-sarrerak izateko aukera izan zezaten, autonomoen % 85 inguruk gutxieneko oinarriaren arabera kotizatzen baitu. Horrek esan nahi du kuota txikiagoa ordaindu behar dela hilero, baina Gizarte Segurantzan gutxiago kotizatu behar dela eta, beraz, pentsio txikiagoa izan behar dela.

Horrela, erretiro aktiboarekin, autonomoek beren jarduera profesionala garatzen jarrai dezakete, eta pentsioaren zati bat jasotzen dute. Horrek bizi-kalitate hobea ekar dezake etapa honetan, baita finantza-egonkortasun handiagoa ere.

Erretiro aktiboa hartzeko baldintzak

Erretiro aktiboa hartu ahal izateko, Gizarte Segurantzak zenbait baldintza ezartzen ditu.

Hasteko, erretiratzeko adina 65 urtekoa da Espainian, betiere gutxienez 37 urte eta bederatzi hilabete kotizatu badira. Bestela, erretiroa hartzeko adina 66 urte eta lau hilabetera igotzen da (sistema progresiboa da, urtetik urtera handituz doana, 2027an ohiko erretiroa hartzeko adina 67 urtekoa izango dela edo gutxienez 38 urte eta sei hilabete kotizatu arte). Erretiro aktiboa hartu nahi duen autonomoak kotizatutako urteetan gehieneko pentsioa lortu beharko du. Hau da, pentsioaren zenbatekoa ezartzeko erabiltzen den oinarri arautzailearen % 100era iritsi behar du.

Autonomoak ere alta emanda egon behar du LAABean eta egunean Gizarte Segurantzarekiko ordainketetan.

Ez da bestelako hobaririk edo erretiro aurreraturik izan behar.

Baldintzak betetzen badira, laguntzak ez du zalantzarik sortzen, baina autonomoak erretiro aktiboa eskatu behar du. Horretarako, inprimakia bete daiteke Gizarte Segurantzaren edozein egoitzatan.

Autonomoen erretiro aktiboaren zenbatekoa

Onartzen denean, autonomoak erretiro-pentsio gisa ezarrita duenaren % 50 jasoko du, profesional autonomoak bere kargura langilerik ez duen kasuetan.

Norberaren konturako langile batek langileak baditu, Legea 2017ko urriaren 26an indarrean jarri ondoren, zenbatekoa % 100ekoa izango da. Hau da, erretiro-pentsioaren % 100 kobratu ahal izango du autonomo gisa lanean jarraitzen duen aldi berean, lanaldi partzialean edo osoan.

Profesional autonomoak lan egiteari uzten dionean, pentsioaren % 100 jasotzen hasiko da hori egiten ez zuen kasuetan, edo gauza bera kobratzen jarraituko du % 100 jasotzen ari zenean. Une horretatik aurrera, gertakari profesionalengatiko, aldi baterako ezintasunagatiko eta abarrengatiko kotizazioak ez dira gertatuko eta, beraz, ez dituzte izango horietatik eratorritako eskubideak. Lanaldi osoko pentsioduna izango da.

Autonomoen erretiro aktiboarekin kontuan hartu beharreko alderdiak

Garrantzitsua da jakitea aukera hori oraindik ez dagoela eskuragarri sozietate-autonomoentzat. Kolektibo horrek, oraingoz, ezin du erretiro aktiborik eskatu.

Modalitate hori planteatzen duen autonomoak kontuak egin beharko ditu gehien konpentsatzen duena ikusteko. Adibidez, langilerik ez badu, badaki pentsioaren % 50 kobratuko duela, eta, beraz, errentagarria zaion ala ez baloratu beharko du.

Negozioa saldu edo beste pertsona bati transferitu nahi dioten profesional autonomoentzat, modalitate hau aukera eraginkorra da izapide eta kudeaketa guztiak ondo egin ahal izateko, erabat erretiratu aurretik.

Aldi horretan, autonomoak bere kuota ordaindu beharko dio Gizarte Segurantzari, eta orain arte hilero ordainduko duen berbera izango da, bere kotizazio-oinarriaren arabera. Autonomo horiek Gizarte Segurantzan kotizatzen jarraituko dute aldi baterako ezintasunagatik eta gertakari profesionalengatik, baita % 8ko elkartasun-kotizazio berezia ere.

Modalitate horri esker, autonomoek malgutasunez luza dezakete beren lan-bizitza, pentsioari uko egin gabe, baina diru-sarrera hobeekin, gutxienez erretiroko lehen urteetan.

Egilea Irati Suaga