Pertsona batek bere negozioari ekitea erabakitzen duenean, autonomo gisa alta eman behar du LAABean, jarduera legez gauzatu ahal izateko.

Hala ere, jarduera profesionalarekin hasi aurretik, kudeaketa eta izapide batzuk egin behar dira, eta, askotan, ekintzaileek ez dakite nondik hasi behar den. Hori dela eta, zalantza horiek argituko ditugu, eta jardueran aritu aurretik autonomo gisa alta emateko zer izapide egin behar diren azalduko dugu.

Autonomo izateko lehen izapideak Espainian

Langile Autonomoen Gizarte Segurantzako Araubide Berezian (LAAB) parte hartzeko, interesdunak Gizarte Segurantzan afiliatu behar du (alta eman) langileak zerbitzuak ematen hasi aurretik, betiere jarduera hasteko aurreikusitako egunaren aurreko 60 egun naturalak baino lehen bada.

Kudeaketa hori, 2018. urtetik, modu telematikoan egin behar da, Import@ss programaren bidez. Erraza eta intuitiboa da. Programan bertan zehazten da zer datu eta dokumentazio behar diren jarduera legalki hasi ahal izateko.

Gainera, garrantzitsua da autonomoak jakitea LAABean alta eta baja ematea baimentzen dela urtean hiru aldiz. Aukera hori urtaroko jarduera jakin batzuetarako pentsatuta dago, profesionalak kuota aurreztu ahal izan dezan lan gutxiago dagoen uneetan.

Gizarte Segurantzan alta emateaz gain, jarduera profesional bat egin ahal izateko, autonomoak Ogasunean alta eman beharko du. Zehazki, Enpresaburuen Erroldan, 036 eta 037 ereduen zentsu-aitorpena aurkeztuta.

Kudeaketa hori dagokion Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren Ordezkaritzan egiten da, langilea kokatuta dagoen lurraldearen edo eskualdearen arabera.

Azkenik, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan (JEZ) alta ematea ere nahitaezkoa da. Zerga hau ordaintzetik salbuetsita daude establezimendu iraunkorraren bidez Espainian jarduten duten Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunak, negozioaren zenbateko garbia milioi bat eurotik beherakoa denean.

Horrekin guztiarekin, lanbide-jarduera gauzatzen has liteke, baldin eta, horretarako, lantoki bat behar ez bada. Kasu horretan, zentro berri hori ireki dela jakinarazi beharko da (dagokion lizentziarekin, beharrezkoa izanez gero) kokatuta dagoen autonomia-erkidegoko egoitzan.

Autonomoa izan aurretik kontuan hartu beharreko alderdiak

Era berean, gomendagarria da autonomo gisa alta emango duen profesionalak zenbait alderdiren berri ematea, hala nola tarifa lauaren berri.

Neurri horrek 2023an jarraituko du indarrean, autonomoen sisteman egindako aldaketen eta kotizazioen ondoren. Jarduera hasi aurreko 2 urteetan LAABean alta emanda egon ez diren profesional autonomo berriek (edo azken 3 urteetan, laguntza baliatu bada) zonakatze horri heldu ahal izango diote. Hileko kuotaren murrizketa da, beraz, lehenengo bi urteetan autonomoak 80 euro ordainduko ditu hilean.

Tarifa laua bezala, lan autonomoa sustatzeko beste laguntza batzuk daude indarrean, baita jarduera jakin batzuei lotutako dirulaguntzak eta finantzaketarako laguntzak ere, hasieran oso erabilgarriak izan daitezkeenak.


Autoenplegua sustatzeko eta negozio-planak egiteko aholkularitza- eta mentoring-zerbitzuak ere badaude. Enpresen inkubagailuak eta azeleragailuak ere badaude, proiektu batek argia ikus dezan eta, denborarekin, arrakasta izan dezan.

Horregatik, oso gomendagarria da ekintzaileak hobari eta dirulaguntza horien guztien berri izatea hasi aurretik.

Egilea Irati Suaga