Sistema-teorietan esperientzia duen edonork, arazo batera modu sistemikoan hurbiltzen denak, ia nahitaez diziplinak gurutzatu beharko ditu. Edozein sistema testuinguru batean aztertzeak, ziurrenik, diziplina-mugetatik eta erosotasun-eremuetatik ateratzea eskatuko du.

Sistema/zibernetikaren sortzaileetako batzuek, hala nola von Bertalanffyk, Macy kongresuetako partaideek eta Alpbachen sinposioak, sortzen ari ziren sistemak eta ikuspegi zibernetikoak ikusi zituzten pentsatzeko modu bat eta ikertzaileei diziplinen artean mugitzeko aukera emango zien hizkuntza bat sortzeko modu gisa.

Edgar Morinek oso nabarmen jarraitu dio jatorrizko inspirazio horri, eta konplexutasunaren epistemologia garatu du (ez da konplexutasunaren teoriarekin nahastu behar, Santa Fe Institutuarekin lotuta baitago), sistemen funtsezko ideietan, zibernetikan eta informazioaren teorietan eta filosofian oinarritzen den erudizioari heltzeko modu desberdin bat aurkezteko.

1950eko eta 1960ko hamarkadekin alderatuta, Macy eta Alpbach-en hitzaldiak egin zirenean diziplina siloak bateratzeko eta hausteko deiarekin, orain ikerketa ugari sortzen ari da, aldizkarien kopuru izugarri handi batean. Akademiak argitaratzeko egiten dituen presioak lagungarriak dira egoera honetan.

Arreta handiagoa jartzen da ezagutza espezializatua sortzen, testuinguruan jartzen, interpretatzen eta integratzen baino. Ikerketa berrien kopuru handiak sortzen ari dira, baina azkenean ikerketa horietako gutxi eztabaidatzen, integratzen edo garatzen dira esparru teoriko berrietan.

Transdiziplinatasun integratzailea, testuinguru, interpretazio, integrazio eta ikuspegi berrien hornikuntza lan honetan parte hartzeko akademikoak prestatzeko garatu zen. Gai interesgarri batetik edo batzuetatik abiatzen da. Horren ondoren, gaiaren deskribapen aberatsa dator, oro har narrazio moduan, narrazio horretatik sortzen diren galderen eta loturen artikulazioa, zeinak ezartzen baitu zer galdera eta konexio landu eta ikertu behar diren, eta, ondoren, jakintza-arlo askotan aurki daitekeen ezagutza egokiaren integrazioa.

Integrazioa existitzen den ikerketa enpiriko eta teorikoan oinarritzen da, testuinguruan kokatzen eta konektatzen du, askotan aldizkari espezializatuetan, diziplina askotan, lurperatuta dagoen ezagutza interpretatzen eta integratzen du, gai jakin bati heltzeko. Gregory Batesonek esan bezala, zorroztasunean eta irudimenean oinarritzen da.

Transdiziplinatasun integratzailerako funtsezkoa da mundua fenomeno konplexu, interkonektatu, interdependente eta, zentzu askotan, iragarrezina bezala ikustea. Horrek esan nahi du, halaber, ezagutzaren ezagutza eta ekoizpena interkonexio-prozesu, interdependentzia eta funtsean sormen-prozesu gisa ikusten direla.

Integratzeko zeregina anbiguotasunean oinarritzen da, errealitate alternatiboetan, baita behatzaileen hainbat ikuspuntutan ere, behatzen ari direnetik aldendu ezin direnak eta, beraz, ezagutza-prozesuan integratu behar direnak. Werner Heisenbergek aspaldi ulertu zuen argi eta garbi: “Behatzen duguna ez da natura bera, gure ikerketa-metodoaren eraginpean dagoen natura baizik”, zioen.

Transdiziplinatasun integratzaileak ikertzailea ikerketan integratzearen garrantzia nabarmentzen du, bigarren mailako zibernetikaren, psikologia humanistaren eta erudizio feministaren postulatuei jarraituz. Ikerketa-prozesuan ikertzailearen zeregina eta esperientzia nabarmentzen direla esan nahi du, eta ikertzailea bera ere ikerketa-subjektu bihurtzen dela.

Ikerketa oro autoikerketa ere bihurtzen da. Ikertzailea integratzeak metakognizioaren eta kognizio epidemikoaren garapena eskatzen du, edo pentsamenduari buruz pentsatzeko gaitasuna ez ezik, pentsamenduaren beraren oinarriak pentsatzeko eta ebaluatzeko gaitasuna ere. Bestela esanda, kognizio epidemikoak kognitiboki autoerreflexiboa izatea esan nahi du.

Gizaki guztiok testuinguru konplexu eta dimentsio anitzekoan gaude. Ezagutzaren soziologia ezagutza sortzen den testuinguru sozialean zentratuz hasi zen. Nor da egilea, zein da bere klasea, arraza eta generoa, eta zein neurritan dute zeregina egileak fenomeno bat ulertzeko?

Zoritxarrez, ikuspegi hori modu determinista eta erdeinagarrian erabili izan da askotan, adibidez, burges jakintsu batek esateko gauza burgesak baino ezin dituela izan iradokiz. Baina, era berean, aditu batek bere kabuz erabil dezake ikuspegi propioaren muga saihestezinak kontuan hartzeko modu gisa, bai eta ikuspegi hori hedatzeko aukera gisa ere.

Ezagutzaren psikologiak bere buruari galdetzera eramaten du gizabanakoaren psikologiak ikerketa-prozesuan jokatzen duen papera, bai sormenari dagokionez, bai lehentasun kognitiboei dagokienez, bai defentsa-mekanismoei dagokienez, bai ziurtasuna bilatzeari dagokionez, bai arrazoimena izateko beharrari dagokionez, bai gerraren metaforaren bidez diskurtso akademikoan parte hartzeko beharrari dagokionez, eta abar.

Horrek aukera oso aberatsa ematen du norberaren mugak, blokeoak, beldurrak, barneko eta kanpoko gatazkak eta beharrak ikertzeko. Erudizioaren alderdi hori lurperatua izan da hein handi batean, nahiko deserosoa izan daitekeelako.

Integrazio transdiziplinarioko prozesuek apaltasun epistemologikora garamatzate. Apaltasun epistemologikoak orojakintzaren ideala bertan behera uztea edo orojakintzaren gauzatzea eskatzen du. Identitatean aldaketa bat dago, ezagutzailea izatetik ikertzailea izatera, eta, ahal dela, nire ustez, ikerlari edo ikasle sortzailea izatera.

Horrek esan nahi du etengabeko ikaskuntzara eta esploraziora irekita egotea, norberak akats eta interpretazio akastunak egin ditzakeela, norberarenak ez diren ikuspegiek balioa izan dezaketela eta norberaren usteen hausnarketa eta erronka erudizioaren funtsezko alderdia dela aitortuz.

Pertsonen arteko dimentsioa garrantzitsua da hemen, batzuetan esperientziarekin lotzen den harrokeriak lotura zuzena baitu identitate-zentzuarekin eta nagusi sentitzeko, arrazoia izateko beharrarekin. Akats eta gabezia horiek honako hauek eskatzen dituzte: nork bere buruari gogoeta egitea, irekitasuna, nortasun akademiko konplexuagoa garatzeko borondatea eta beste ikuspegi batzuetara irekitzea, bai eta bat oker egoteko aukera eta beste batzuk agian arrazoi izatea ere.

Transdiziplinatasun integratzaileak interakzioak mind-jazz prozesu gisa kokatzera gonbidatzen gaitu, William Irwin Thompson historialari kulturalaren terminoa erabiltzeagatik. Azterketa sortzaile kolektiboak eta gai bati buruzko inprobisazioak dira, arrazoia nork duen eta nork ondoen eztabaidatzen duen bataila baten ordez. Hori ez da eztabaida eta kritika baztertzea, baizik eta sormena zabaltzeko, testuinguruan kokatzeko eta elkarrizketan loratzen uzteko modu bat.

Ez dugu gutxietsi behar ideiekin jolasteko, horiek esploratzeko, entretenitzeko eta oso modu esploratzailean eramango gaituzten tokietara jarraitzeko gaitasuna. Kritikoa izatea, arazoak goizegi aurkitzea, kaltegarria izan daiteke, sortzen ari diren ideiak, iheskorrak eta hauskorrak, abortatuta gera baitaitezke.

Kritika goiztiarrak elkarrizketa aberats baten potentziala eten dezake, ustekabeko bideetatik eraman gaitzakeena eta emankorra eta aberasgarria izan daitekeena. Mind-jazz hau, ideien inprobisazio hau, funtsezko osagaia da ikerketaren plazera eta transdiziplinatasun integratzailearen onurak ulertzeko.

Egilea Irati Suaga