Nafarroako Gobernuak Jasangarritasunerako Ingurumen Hezkuntzarako 2030 Nafarroako Estrategia (ENEAS 2030) onartu du, gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-dimentsioetan garapen jasangarrian sakontzeko funtsezko dokumentua. Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamenduak estrategiaren muinari, hezkuntzari, esanahi zabala ematen dio: ez bakarrik hezkuntza-sistema formalean bertan, baita komunikazio-ekintzetan, dibulgaziozkoetan eta politika publikoetan integratzean ere.

Dokumentua ingurumen-hezkuntzaren ikuspegi berri batera egokitzen da, larrialdi klimatikoari eta iraunkortasunari buruzko nazioarteko eztabaidarekin, garapen iraunkorrak planteatzen dituen erronka berriekin eta Nafarroak tokiko, estatuko eta nazioarteko konpromisoekin lotuta. Erronka horiek gainditzeko, Gobernuak uste du estrategiak gizartearen, ekonomiaren eta ingurumenaren garapen harmonikoa lortzeko irtenbideak bilatzen laguntzen duela.

ENEAS 2030en parte-hartze prozesuak 26 proposamen berri ekarri ditu hasierako zirriborrora, eta beste 29 birformulatu ditu. Guztira, 64 neurrik osatzen dute bere 15 helburuak betetzeko, besteak beste, hezkuntza-sistema, maila guztietan, jasangarritasunaren kontzeptuan zeharka sartzea; Nafarroako Gobernuaren plan eta programen ingurumen-koherentzia indartzea; beste administrazio batzuekiko lankidetza ingurumen-hezkuntzan; edo ingurumen-hezkuntzan espezializatutako enpresen eta profesionalen sektore bat finkatzea.

ENEASen hasierako formulaziotik, dokumentua egituratzen duten 5 ardatzak mantentzen dira, eta jada azaldutako kontzeptuetan atxikitzen dira: jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntza politika publikoetan txertatzea; jasangarritasuna hezkuntza- eta prestakuntza-sisteman integratzea; jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzaren kalitatea hobetzea; esku hartzeko agertoki espezifikoak sortzea, dibulgazioko profesionalen eta kultura-, toki- edo gizarte-eragileen arteko ezagutzak trukatzeko; eta, azkenik, herritarrei komunikatzeko eta zabaltzeko ekintzak gauzatzea. Horrela, 2020an hasitako lan-prozesu bat amaitzen da, lehen dokumentu bat eginda.