EAEko ekonomiak hobera egin zuen apur bat urtarrilean, 2020ko abenduarekin alderatuta, eta industriak “baikortasun erlatiboa aitortzen du etorkizunari begira, txertaketa-kanpainari lotuta”, baina bilakaera positibo hori ez da islatzen lan-merkatuan.

Hala islatzen da Eusko Jaurlaritzaren Termometro Ekonomikoan, urtarrilean 42,1eko puntuazioa ematen baitu (0tik 150erako eskalan), abenduan baino balio hobea (40,7) eta handiena pandemia hasi zenetik. Adierazle hori 100 puntutik gora zegoen (hazkunde solidoko eremua) koronabirusa iritsi aurretik, eta orduan behera egin zuen minimora apirilean, konfinamendu-garaian, 27,5 punturekin.

Gero, gora egin zuen hilabetez hilabete (29,4 maiatzean, 31,5 ekainean, 33,9 uztailean, 35,5 abuztuan eta 41,6 irailean), baina urrian (40,9) beste beherakada bat izan zuen, COVID-19aren bigarren olatuaren ondorioengatik, eta berriro okerrera egin zuen azaroan (40,1).

Norabidea aldatu egin zen abenduan, 40,7 puntura iritsi baitzen, eta urtarrilean goranzko joerak bere horretan jarraitzen du, nahiz eta euskal ekonomiak 50 puntutik behera jarraitzen duen; beraz, beheranzko joerari eutsi dio.

2021eko lehen hilabetean industriak bere erorketa leundu du eta, gainera, “etorkizunari begira baikortasun erlatibo bat erakusten du, txertaketa kanpainarekin lotuta”. Zerbitzuak ere zertxobait hobetu dira, baina oraindik ere “jaitsiera esanguratsuak” izan dira, batez ere turismoarekin lotutako jardueretan. Ekonomiaren bilakaerarik onenak “oso ondorio mugatuak” ditu oraindik lan merkatuan, Jaurlaritzatik aipatu denez.

Egilea Admin