Auzitegi Ekonomiko-Administratibo Zentralak ebazpen bat eman du autonomoek beren etxea bulego gisa erabiltzen dutenean BEZa nola aitortzen duten aldatzeko. Epaitzan, uztailaren 19ko datan, Auzitegi Ekonomiko Administratiboak arrazoia eman die beren konturako bi profesionali argi-, ur- eta gas-gastuen zerga beren bulegoa kokatuta zuten etxebizitzaren zati proportzionaletik kentzeko. Beraz, organo epai-emaile administratiboak % 20ko kenkaria onartzen du.

Ebazpena garrantzitsua da, orain arte Administrazioak BEZaren Legearen interpretazio zorrotza egiten baitzuen. Beraz, enpresaren ondarea osatzen duten ondasun higiezinei zergaren kenkaria aplikatzeko, arauak eskatzen du haren erabilera lanbide-jarduera osoari lotuta egotea. Erregimen horrek, beraz, alde batera uzten ditu bulego gisa soilik zati batean erabiltzen diren etxeak.

Hala ere, Auzitegi Ekonomiko Administratiboak interpretazio berri eta zabalago baten alde egin du bere ebazpenean, zeinaren aurka errekurtso judiziala aurkez daitekeen. Eta ulertu du gastu horiek legean berariaz aipatzen ez badira ere, kengarriak direla. Administrazio-auzitegiak ondorio hori atera du, BEZari buruzko Europako zuzentarauak babestuta, eta horrelako kenkariak jasotzen ditu. Hala, Espainiako BEZaren legea oraindik Erkidegoko araubidera egokitu ez bada ere, 95. artikuluko terminoak malgutu eta salbuespen-maila handitu daitekeela uste du, gastu horiek inbertsio-ondasuntzat hartzeko. Horrela, ondasun higiezinaren afekzioa partziala izan arren, zergaren kenkaria posible izango da kasu horietan.

Bateratzea

Arrazoibide horrekin, administrazio-auzitegiak atzera bota du Ogasuneko Finantza eta Zerga Ikuskatzailetzako zuzendariak jarritako errekurtsoa. Errekurtso horrek auziak ebazteko organoari eskatzen zion gai hori argitzeko, gai beraren inguruan kontrako ebazpenak zeudela eta, beraz, doktrina bateratu behar zela iritzita.

Bere erantzunean, organo zentralak arrazoia eman die errekurtsoa aurkeztu duten autonomoei, baloratuz iraganean Ogasunak aukera eman ziela gastu horien gaineko Sozietateen gaineko Zergaren % 20ko kenketa egiteko profesional berberei.

Egilea Irati