Tasen gorakadek ere eragin saihestezina dute bankuen dibidenduen politikan. Onura handien iturri izan dira erakundeentzat, eta, horrela, akziodunaren ordainsarian galdutako eremua berreskuratu ahal izan dute pandemiaren ondorioz, kupoiaren ordainketa etetera bultzatu zituztenean. Baina ordainsariaren hobekuntza hori kredituaren uzkurtzean ere azaltzen da. Bankuak kapitala babesten ari dira, kreditu-arrisku gutxiago hartuz eta dibidenduen politikari eutsiz.

Hori da Europako Banku Zentralak atzo argitaratutako txosten batean ateratako ondorioetako bat, “Bankuen kapitalaren banaketa eta moneta-politikan dituen inplikazioak” izenburupean. Banku zentralaren ikerketak agerian utzi duenez, “pay out konpromisorik handienak banku-kredituaren eskaintza txikiagoarekin eta mailegu handienen interes-tasekin lotu dira, eta, horrela, baliteke orain arteko moneta-politikaren bultzada murriztailea transmititzen laguntzea”.

Hala, Europako Banku Zentralak egiaztatzen du 2022ko mozkinei dagokien pay out maila – edo akziodunari ordaintzeko erabiltzen diren irabazien ehunekoa – pandemiaren aurreko estandarrena baino ehuneko puntu bat inguru handiagoa dela, eta hori kreditu-bolumena % 1 inguru jaistearekin lotu daiteke. Erakundeak zehaztu duenez, finantzaketan izandako atzerakada horren arrazoia da, halaber, tasen gorakadek zuzeneko eragina dutela kredituaren hazkundearen moteltze batean, baina, era berean, hori justifikatzen du bankuen erabaki kontziente batek, dibidenduen politika zaindu nahi baitu.

Europako Banku Zentralak azaldu duenez, 2022an tasa-gorakaden zikloaren lehen fasearekin bat egin zuen, eta horrek kreditu-eskaintza murriztera animatu zitzakeen bankuak, errentagarritasunaren ikuspuntutik egitea bideragarria zenean kapitala banatzeko. Halaber, dibidendu-banaketen eta diru-politikaren arteko lotura hurrengo urteetan zaintzea garrantzitsua dela ohartarazi du diru-agintaritzak. Azken batean, dibidenduek are gehiago areagotu dezakete kredituaren murrizketa.

EBZk txostenean gogorarazi duenez, 2022ko martxoan pandemiak eztanda egin zuenez, erakundeak bankuei eskatu zien dibidenduaren ordainketa eteteko. Kapitala kreditua ematean kontzentratzea zen lehentasuna, bankuek ekonomiaren sostenguari une kritiko batean laguntzeko.

Bankuek 2020an eten zituzten 2019rako aurreikusita zituzten ordainketak, eta 2021eko irailetik aurrera berreskuratu zuten akziodunari ordaintzeko politikaren gaineko gaitasun osoa. EBZk bere txostenean azaldu duenez, ordutik pay out mailak pandemiaren aurreko egoerarekin alderatuta hobetu diren arren, dibidenduek nekez lortu dute maila horri berriro heltzea. Eta nabarmendu du akziodunen artean banatzen den kapitalaren gehikuntza akzioen berrerosketetan oinarritzen dela. Horrela, tituluen berrerosketa horiek % 33ko pisua dute 2021eko pay outean, eta akziodunen artean banatzea aurreikusten den 2022ko mozkinaren % 29koa. Aldiz, akziodunen ordainketan akzioen berrerosketen presentzia ia ez zen existitzen 2017 eta 2019 artean, pandemia baino lehen.

Europako bankuek AEBetako enpresen artean oso ohikoa den eta pandemiaren ostean indarra hartu duen praktika bat hartu dute, akzioak berrerostearena. Izan ere, tituluak berrerostea izan da Europako bankuek ikuskatzaileak akziodunarekin politika eskuzabalagoetara itzultzeko izan zuen hasierako errezeloa gainditzeko erabili duten formula, hau da, erakunde batzuek pilatu zuten gehiegizko kapitalari irteera emateko bidea.

Akzioen berrerosketa, gainera, banku-kotizazioetarako euskarri baliotsua bihurtu da. Jefferies analisi-sinaduraren arabera, bankuak Burtsan egunero egiten den negoziazioaren % 15 eskuratzen du beretzat.

Egilea Irati