Uda osteko elektrizitatearen lehen fakturei aurre egitea tragoxka txarra izan daiteke etxeko ekonomia batzuentzat. Urrian inflazioak arnasa hartu bazuen ere, energiaren prezio altuek arazo izaten jarraitzen dute familientzat. 2018tik, gizarte-bonu termikoaren helburua da egoera ahulean dauden familiak errazago bihurtzea, urteko 373 euro arteko laguntza bakarrarekin. Ondoren, onura hori ulertzeko galdera nagusiak.

Zer da bonu sozial termikoa?
Pertsona kalteberenek bero-energia behar duten jardueretara (berogailua, ur bero sanitarioa edo sukaldea) bideratzen dituzten gastu termikoak konpentsatzeko zuzeneko laguntza ekonomikoa da, erabilitako iturria edozein dela ere.

Zenbatekoa da laguntza?

Bonu Sozial Termikoaren egoeragatik emandako laguntza bi irizpideren arabera aldatzen da. Etxebizitza non dagoen eta kontsumitzailearen kalteberatasun-maila.

Sei zona klimatiko bereizten dira, tenperaturaren arabera sailkatuta. Trantsizio Ekologikoko Ministerioaren webgunean aurkituko duzu Espainiako zein eremu geografikori dagokion zure helbidea. Urtero, laguntzen zenbatekoa aldatu egiten da Estatuko Aurrekontu Orokorren arabera.

Bonu sozial elektrikoaren gauza bera al da?
Ez, osagarriak dira. Bonu sozial elektrikoa merkaturatzaileen bidez eskatzen da eta argiaren fakturan deskontua egitean datza, laguntza berri hau dirulaguntza zuzena den bitartean.

Nor izan daiteke onuradun?
Laguntza honen onuradun izango dira aurreko urteko abenduaren 31n elektrizitatearen gizarte-bonuari atxikita zeuden kontsumitzaile guztiak. Beraz, joan den neguan laguntza horren onuradun izan bazen, bonu termikoa jasotzeko eskubidea du. Garrantzitsua da etxeak merkatu arautuan argia kontratatuta edukitzea, hau da, merkatu libreko eskaintzara pasatu ez izana.

Beste urte batzuetan laguntza jaso ez dutenentzat, 2023an eska dezakete, familia ugariaren titulua badute, Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera (BGG) jasotzen badute. Erreklamatu ahal izango dute, halaber, etxebizitzaren errenta bateratuak ez badu gainditzen IPREMen adierazitako 8.400 euroko muga bat, edo pentsiodunak badira edo ezintasun iraunkorra jasotzen badute.

Edozein bonu sozial eskatzeko, kontsumitzaileak urriaren 6ko ETU/943/2016m Aginduaren I. eranskinean dagoen eskabide-eredua bidali behar du. Horri dagokion dokumentazioa gehitu behar zaio.

Noiz kobratzen da?
Gizarte-bonu termikoa urte bakoitzeko lehen hiruhilekoan kobratzen da, banku-transferentzia bakar baten bidez. Ordainketaren arduradunak autonomia-erkidegoak dira, eta horiek plataforma digital bat hornitzen dute interesdunek beren banku-kontuaren zenbakia eta posta-helbidea eman ditzaten. Sistema horretan, halaber, ordainketaren egoera kontsultatu, datu pertsonalak eguneratu edo laguntzei uko egin ahal izango zaie.

Errenta-zergan aitortu behar da?
Gizarte-bonu termikoaren bidez jasotako zenbatekoak ondare-irabazi gisa sartu behar dira PFEZren aitorpenean; izan ere, jasotzen baduzu, zenbateko hori zure datu fiskaletan islatuta ikusiko duzu.

Egilea Andoni Beitia