2020ko ekitaldian, energia-iturri guztietako eskariaren murrizketa orokorra erregistratu zen, komodak eragindako egoeraren ondorioz, Energiaren Euskal Erakundeak Euskadiko koiuntura energetikoari buruz argitaratutako txostenaren arabera. Txosten horretan, energia-iturrien kontsumoari buruzko azterketa bat jasotzen da, bai eta elektrizitatearen, gas naturalaren, petrolioaren eta erregaien prezioaren bilakaerari buruzkoa ere. Datuek erakusten dute Euskadin kontsumitutako elektrizitatea %8,6 murriztu zela, gas naturala %17,4 eta erregaiak %8,2.

Gas naturalaren erabilera ohiko erabileretarako (etxebizitzetan, industrian, etab.) %10,9 jaitsi zen, eta zentral termikoetako kontsumoa, berriz, %34,8. Hala ere, zentral termikoetan gasaren erabilera altua izan zen iaz, 2019an kontsumoa bikoiztu ondoren. Zentraletan gas naturalaren erabilera alderantziz dago lotuta ekoizpen berriztagarriarekin; haize gutxiago edo ur gehiago badago, ziklo konbinatuek elektrizitate-beharrak hornitzeko behar duten erabilera da.

Bestalde, kontsumo elektrikoak ere behera egin du, %8,6 gutxiago aurreko urtearekin alderatuta, eta 13.678 GWh-ra iritsi da. Perspektiban, kontsumo elektrikoa 2011ko mailatik %17,1 beherago dago.

Aldatu dena sektoreen adierazgarritasuna izan da, kontsumo elektrikoari dagokionez, azken urteekin alderatuta: Industria %50,7 izan da (%53 2019an), zerbitzuen sektorea %22,3 (%22,4 2019an) eta etxeko sektorea %18,5 (%16,7 2019an). Tren bidezko garraioa %1,2an mantendu da, eta energiaren sektorea, berriz, %6,9an.

Aipatu beharreko beste datu bat industria-sektoreari buruzkoa da, kontsumoa %12,5 murriztu baitzuen 2020an, eta bereziki nabarmentzen da siderurgiaren eta galdaketaren sektorean izandako %17,3ko jaitsiera. Esanguratsua da azken horrek kontsumoan %43tik gorako beherakada izan duela 2011. urtearekin alderatuta.

Gainerako azpisektore industrialen kontsumoak, oro har, %9,3 egin du behera ia erabat, batez ere ehungintzan, ontzigintzan eta ontzien konponketan, bai eta zementuen ekoizpenean ere.

Egilea Admin