Foru Komunitateak sortuko dituen lanpostuen % 28,5 dira, CaixaBank Dualizaren txosten baten arabera

Lan merkatuak 210.000 enplegu baino gehiago sortuko ditu Nafarroan 2035era arte, eta horietatik 60.000 Lanbide Heziketako tituludunentzat izango dira, CaixaBank Dualizak Orkestra-Lehiakortasunerako Euskal Institutuaren laguntzarekin egindako txosten baten arabera. Espainian, LHko 3,8 milioi lanpostu sortuko dira, hau da, aldi horretako 14 milioi lan-aukeren guztizkoaren % 27.

Hala adierazten du LHren laugarren urteko txostenak, Lanbide Heziketa gizarte-erronken aurrean izenekoak. Emaitzak atzo aurkeztu ziren Bartzelonan. Azterlanaren arabera, LHko teknikarien okupazioak gora egingo du ia sektore ekonomiko guztietan 2035era arte, eraikuntzan izan ezik, gaur egungo % 24,6tik % 23,1era igaroko baitira; energia elektrikoa, gasa eta lurruna % 26,6tik % 20,3ra jaitsiko dira, eta erauzketa-industrietan % 17,1etik % 15,6ra jaitsiko dira.

Beste aldean, manufaktura-industria bezalako sektoreak kokatuko dira, non LHko teknikarien presentzia profesionalen % 40,8raino haziko den, beste arlo batzuetan lortuko denaren antzeko zifra, hala nola osasun-jardueretan.

Integratzailea
Analisiaren arabera, biztanleria atzerritarraren garrantziak gora egiten jarraituko du Espainian, 2033an ia % 24raino, eta erronka gisa planteatzen du bizitza sozial, ekonomiko eta laboralean integratzea. Ildo horretan, LH “integrazio horretarako ezinbesteko tresna” gisa kokatzen du, eta nabarmentzen du gaur egun ikasle atzerritar gehien dituen derrigorrezko hezkuntzaren ondoko hezkuntza dela ( % 8,3), Batxilergoan eta Unibertsitatean, aldiz, % 6,7 eta % 6, hurrenez hurren. Azterlanaren arabera, LHk “gizarte-desberdintasunak jorratzen eta murrizten dituzten politika publikoen barruan rol nabarmena bete behar du”. Lanak adierazten du LHk bazterketa-arriskuan dauden kolektiboen proportzio handiagoa hartzen duela.

Espainian eskola uztearen indize altuari dagokionez, % 13,9koa da (Europako batez bestekoa baino lau puntu handiagoa), lanak azpimarratzen du hezkuntza-sistema uzten duten gazte atzerritarrak “langabeziaren aurrean kalteberagoak direla eta gizarte-bazterketa jasateko arrisku handiagoa dutela bertakoek baino”. Ehuneko horiek are altuagoak dira gizonen artean, eta % 30etik gorakoak atzerritarren artean.

Gainera, txostenaren arabera, gazteen langabeziak “erronka sozial handia izaten jarraitzen du Espainian”, nahiz eta 2020tik 10 puntu jaitsi den eta 2022an % 29,8an kokatu den, eta lau espainiarretik bat pobrezia edo gizarte-bazterketa arriskuan dagoen, eta horrek, batez ere, kualifikazio gutxiko pertsonei eragiten die.

Egilea Admin