> Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen Sailak 352.810 euro bideratuko ditu sare elektrikoa modernizatu eta digitalizatzeko, eta, horrela, hobetu egingo da 118 laguntza elektrikoen integrazioa eta hegazti-faunarekin duten interakzioa Biosfera Erreserban.

> Lau urterako hitzarmena sinatu da I-DErekin (Iberdrola taldea), Next Generation EUk finantzatutako Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren barruan. Lanen jarraipen-batzorde bat sortuko da.

Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumeneko sailburuak eta Javier Arriola Iberdrola taldeko banatzailea den i-DE Iparraldeko Eskualdeko zuzendariak lankidetza-hitzarmen bat sinatu dute Urdaibaiko sare elektrikoaren eta haren eragin-eremuaren elektrifikazioa, modernizazioa eta ingurumen-inpaktuaren murrizketa bultzatzeko, Europar Batasunak finantzatutako Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.

Aurtengo martxoan, Eusko Jaurlaritzak 2030erako Euskadiko V. Ingurumen Esparru Programa onartu zuen, EAEko ingurumen-politika jasotzen duena. Erreferentzia-esparru horrekin, Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen Sailak eskumena du ingurumenaren, klima-aldaketaren aurkako borrokaren, ekonomia zirkularraren eta natura-ondarearen kontserbazioaren arloan. Bestalde, I-DE Redes Eléctricos Inteligentes, S.A.U energia elektrikoa banatzen duen enpresa da, eta presentzia handia du Euskadin.

Kontuan hartuta azpiegitura elektrikoak ezinbestekoak direla ekonomia deskarbonizatzeko trantsizio energetikorako, beharrezkoa izan da Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren inguruko sare elektrikoa indartzea eta modernizatzea, haren ahalmena eta fidagarritasuna hobetzeko, eta eremuko garapen ekonomikoak berak eskatzen dituen beharrei erantzuteko.

Gainera, hitzarmenean aurreikusten diren jarduketekin, sare elektrikoek ingurumenaren aldetik sentikorrak diren inguruneetan (Urdaibain, esaterako) ahalik eta eragin txikiena izango dutela bermatu nahi da, eta hegazti-faunarentzat arriskutsuak izan daitezkeen puntuak ahalik eta gehien murriztuko direla.

Horretarako, jarduera hauek egitea aurreikusten da:

1.Sare elektrikoaren ahalmena eta fidagarritasuna eta eremuko sorkuntzaren ebakuazio-ahalmena handitzea, 132 kV-ko sarearekiko konexioa indartuz eta potentziako irtenbide elektroniko berritzaile bat instalatuz, euskal industriaren lankidetzarekin garatu dena.
2. Hainbat linea elektriko eta aireko transformadore lurperatu, 250 euskarri elektriko eta 25 km aireko lineak kentzeko.
3. Goi-tentsioko 120 euskarri elektriko inguru egokitzea, hegazti-fauna babesteko soluzioak emanez.


Next Generation EUren finantza-baliabideak

Eusko Jaurlaritzak emandako 352.810 euroko zuzkidura ekonomikoa Berreskuratze Tresna Europarretik (“Next Generation EU”) eratorritako baliabideen bidez finantzatzen da, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduak ezarritako Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoaren bidez.

Bestalde, i-DE, Iberdrola taldeko banatzaileak hitzarmenean jasotako gainerako jarduerak egingo ditu, baliabide propioak erabiliz elektrifikazio iraunkorrarekiko konpromisoaren zati gisa.

Onartutako hitzarmenak lau urteko indarraldia du, eta betetzen dela egiaztatzeko batzorde bat sortuko da. Batzorde hori Eusko Jaurlaritzako Natura Ondare eta Klima Aldaketa zuzendariak eta Bizkaia-Araba eremuko I-ko arduradunak gidatuko dute.

Egilea Admin