Familia-negozioei dagokienez, askotan zalantzak sortzen dira taldeko kideek izan behar duten kontratazio-motari buruz. Askotan onura ekonomikoak komunak direlako, edo orain dela gutxi arte hobariak zeudelako autonomoak izanik senideak kontratatzeagatik, kontua da gai horri buruz nahasmen handia egon ohi dela.

Ez dago aukera bakarra, eta posible da enpresako senide batentzat kontratu mota desberdinak kontuan hartzea. Hala ere, funtsezkoa da kontratu mota bakoitzerako eskatzen diren baldintzak ezagutzea, horrela bakarrik beteko baitugu legea eta dena izango baitugu proiektuak etorkizun oparoa izan dezan.

Posible al da besteren konturako senide bat kontratatzea?

Printzipioz, arauaren salbuespena da besteren konturako senitarteko bat kontratatzea, hau da, lan-kontratu batekin eta Gizarte Segurantzaren araubide orokorrean alta emanda. Izan ere, kontratatzaileak, hau da, familia-negozioaren jabeak, autonomoa baita, frogatu beharko du bere senideak soldatapeko izateko baldintza guztiak betetzen dituela.

Baldintza hauek egiaztatu beharko dira, beharrezkoa izanez gero:

-Lehenik eta behin, funtsezkoa eta oso gomendagarria da autonomoaren, hau da, enpresaburuaren eta besteren kontura kontratatzen ari den senidearen artean inolako mendetasunik ez dagoela frogatu ahal izatea. Funtsean, bizi-plan bereiziak daudela frogatzea, eta ez dela elkarrekin bizi eta ez dela banku-kontu komunik partekatzen.

-Gainera, besteren kontura kontratatutako senideari, gutxienez, dagokion hitzarmen kolektiboak ezartzen duen soldata eman behar zaio. Gutxiago ordainduko balitzaio, adibidez, harreman profesionala nahiko estua dela pentsa liteke, eta enpresak hartzen dituen arriskuak besteren konturako langilearen erantzukizuna ere badirela, hori inoiz ez denean horrela izan behar.

Hala ere, eta hori garrantzitsua da: salbuespen bat dago beste inoren konturako senide bat kontratatu ahal izateko. Horrek esan nahi du erabat baimenduta dagoela seme edo alaba bat kontratatzea, 30 urtetik beherakoa denean edo gizarteratzeko zailtasun batzuk dituenean, hala nola desgaitasuna.

Hori bai, norbaitek bere ahaidea besteren kontura enpresan kontrata dezakeen edozein kasutan, zerbait gehiago egin beharko du Gizarte Segurantzari eta balizko ikuskapen bati begira. Kontratatutako ahaideak eta kontratatzen duen enpresaburuak egindako adierazpena da hori, eta bertan adierazi behar da ahaidea besteren konturako enplegatua dela.

Autonomo laguntzailearen rolak eskaintzen duen aukera
Badago legezko figura bat, autonomo laguntzailearena, irtenbide egokia izan daitekeena familia-enpresan besteren kontura kontratatzeko baldintzak betetzen ez dituzten pertsona guztientzat.

Bat autonomo laguntzailea izan daiteke, baina baldintza batzuk betez gero. Funtsean, hauek dira: proiektuaren jabearen zuzeneko senidea izatea eta lanpostuak bere lan-jarduera gehiena betetzea, eta ez soilik noizbehinkako lankidetza. Komenigarria da, halaber, autonomo laguntzailea kontratatzen duen helbide berean bizitzea.

Familiako langileentzat dauden hobariak

Senide bat autonomo laguntzaile gisa kontratatzeak abantaila bat badu, besteren kontura kontratatu beharrean, Gizarte Segurantzari kuota ordaintzean lor daitekeen hobaria da, hain zuzen ere.

Arau bakarra da autonomo gisa kontratatutako senideak ez duela aurreko bost urteetan araubide horretan alta emanda egon behar, eta, beraz, horren onuradun dira, hain zuzen ere, senidea laguntzaile autonomo gisa kontratatu berri duten guztiak.

Hobaria da kuotaren % 50eko murrizketa lehen 18 hilabeteetan, hau da, urte eta erdiz, eta hurrengo aldian % 25ekoa, bi urte bete arte, hau da, sei hilabete gehiagoz. Garrantzitsua da urtez urteko kuota zein den jakitea, kuota hori alda daitekeelako.

Azken batean, ahaide bat kontratatzeko aukera planteatzen den enpresa bakoitzaren inguruabar zehatzak dira komenigarriena zer den eta, batez ere, legeak zer ahalbidetzen duen ebatziko dutenak.



Egilea Admin