Inportazioetan % 12,0ko beherapena izan da, produktu ez-energetikoetan % 11,4ko jaitsiera eta energetikoetan % 13,7koa

Euskadiko ondasunen esportazioak, 3.152 milioi eurora iritsi direnak, % 0,8ko hazkunde nominala izan dute 2023ko azaroan, aurreko urteko hil beraren aldean, zazpi hilabetez tasa negatiboak izan ondoren, produktu energetikoen bultzadari esker ( % 49,1) eta ez-energetikoek izandako atzerakada gorabehera (-%3,1); inportazioetan, berriz, % 12,0ko beherapena izan da, produktu ez-energetikoen % 11,4ko eta % 13,7ko jaitsierekin, Eustaten datuen arabera.

Horrela, Euskal Estatistika Erakundeak ohar baten bidez adierazi duenez, esportazioek gora egin dute, eta inportazioen kasuan, 2.220 milioira iritsi direnak, % 12,0ko jaitsiera izan da. Kasu horretan, inportazio ez-energetikoak % 11,4 jaitsi ziren, eta energetikoak % 13,7.

Hala ere, estatistika-erakundeak adierazi duenez, urte arteko konparazioa inportatutako tonatan egiten bada, jaitsiera % 8,2ko hazkundea izango da.

Merkataritza-saldoa positiboa da, 931,9 milioi euro ingurukoa; horrela, estaldura-tasa % 142,0koa da, eta urteko metatuan, esportazioak 30.000 milioi eurotik gorakoak dira, aurreko urteko aldi berean baino % 0,2 gehiago.

Hil honetan Bizkaiko esportazioak % 10,4 gehitu dira, Araban % 8,3 eta Gipuzkoan % 1,2.

Esportazio energetikoen kasuan, Bizkaian % 49,6 egin dute aurrera, aurreko urteko hil beraren aldean, eta, horrela, zortzi hilabeteko tasa negatiboen bolada eten da.

Araban, esportazioak, beste hilabete batez, “Garraio-materialean” kontzentratzen dira, nahiz eta % 3,5eko murrizketa jasan (guztira 567,1 milioi esportatu), eta “Metalak eta beren manufakturak” atalean ( % 24,7 egin dute atzera). Lehenengoak guztizkoaren % 60,1 biltzen du eta Metalak eta beren manufakturak % 15,6. “Plastikoak eta kautxua” % 24,9 hazi dira (64,2 milioi esportatu) eta “Materiala, makinak eta tresna elektrikoak” % 13,2, 62,7 milioirekin.

Gipuzkoan, nazioarteko merkataritzaren hiru laurdenak baino gehiago ( % 78,7) muga-zergen sekzioetan kontzentratu dira, baina portaera desberdinak izan dituzte urte arteko konparazioan: “Materiala, makinak eta tresna elektrikoak” % 16,0 igo da, “Garraio-materiala” % 25,2 igo da eta “Metalak eta beren manufakturak” % 19,5 murriztu da.

Bizkaian, “Garraio-materiala” ( % 71,5) eta “Produktu mineralak eta energetikoak” ( % 50,7 eta 350,6 milioi esportatu) sektoreen esportazioak gora egin du; hau da, azken horietarako, aurreko urteko hil berean baino 117,9 milioi eta 186.501 tona gehiago.

Jatorria-helmuga herrialdeak
2023ko azaroan, bost herrialdek, Frantziak, Alemaniak, Estatu Batuek, Erresuma Batuak eta Italiak osatzen dute Euskadiko bezero nagusien taldea, esportatutako guztiaren % 53,7 (1.693,1 milioi) hartu baitute.

Horietako hiru 27. EBkoak dira, eta % 61,5 biltzen dute.

Frantzia, 524,1 milioi eurorekin guztira, esportazioen helmuga bakoitzeko herrialdeen rankingaren lehen postuan dago hilabete honetan.

Bestalde, EAEko inportazioen % 51,2, hil honetan, 27. EBtik abiatu dira. Ondasunak hornitzen dituzten herrialdeen artean, Alemania nabarmentzen da, 327,9 milioiko transakzioekin.

2023ko azaroan, hamar muga-zergen partida nagusiek esportazioen % 46,5 bildu zuten, 1.464,7 milioi euroko balio bateratuarekin.

Inportazioen kasuan, eta muga-zergen partida garrantzitsuenen kasuan, hazkunde adierazgarriak “Metagailu elektrikoak eta horien zatiak” ( % 41,2 eta 48,8 milioi inportatuak) eta “Petrolio edo mineral bituminosoaren olio gordinak” (guztizkoaren % 23,9) sektoreetan kontzentratzen dira, % 18,3ko hazkundea izan baitute (2022ko hil berean baino 82,2 milioi gehiago), guztira 531,7 milioiko erosketetarako.

Araban, esportazioek % 8,3ko beherakada izan dute, aurreko urteko hil beraren aldean; Bizkaian, esportazioek % 10,4 egin dute gora, eta Gipuzkoan, esportazioek % 1,2 egin dute atzera hilabete horretan.

2023ko lehenengo hamaika hilabeteetan, eta Euskadiko esportazioetan, % 0,2ko igoera erregistratu da aurreko urteko aldi beraren aldean, hau da, 64,3 milioi euro gehiago.

Aldi honetarako esportazioen zenbatekoa 30.265 milioikoa da, eta kopuru horretarako ekarpen handiena Bizkaiak egin du 11.396 milioirekin (guztizkoaren % 37,7), gero Arabak (9.583 milioi) eta azkenik Gipuzkoak (9.286 milioi).

Arabako esportazioek 803,2 milioiko urte arteko hazkundea izan dute 2022ko aldi beraren aldean, eta % 9,1eko igoera erlatiboa. Gipuzkoan hazkundea neurritsuagoa izan da (2022an baino % 1,8 eta 160,7 milioi gehiago), eta Bizkaian bilakaera negatiboa izan da (899,6 milioi euro gutxiago), hau da, % 7,3 egin du atzera.

Gehien saltzen diren hamar produktuek (muga-zergen partidak) 12.512,8 milioiko zenbatekoarekin biltzen dituzte, guztizkoaren % 41,3, eta kontrako noranzkoan, “Petrolio-olio finduek” izandako jaitsiera esanguratsuak nabarmentzen dira ( % -40,8, 2022an baino 975,9 milioi gutxiagorekin), eta ez dira soilik prezioen jaitsieragatik justifikatzen, esportatutako tonetan ere % 33,5eko beherakada esanguratsua gertatu baita, 2022ko 2.871.344 tonatik 2023ko metatuan 1.909.307ra igaroz.

Euskal esportazioen xede diren herrialdeen sailkapenaren buru Alemania dago, guztizkoaren % 16,1. Alemaniaren atzetik daude Frantzia ( % 15,2), Estatu Batuak ( % 8,2), Erresuma Batua ( % 6,2) eta Italia ( % 5,6), bost herrialdeen artean esportazioen % 51,2 bilduta, 15.510,5 milioi euro guztira.

Euskadi osorako inportazioen metatua 25.060 milioi eurokoa da. Urte arteko zifra hori alderatuz gero, 2022ko aldi berean erregistratutakoa baino 1.889 milioi txikiagoa dela ikus daiteke.

Bizkaian, 14.644,7 milioiko inportazioekin, % 10,9ko atzerakada izan da, hau da, aurreko urteko aldi berean baino 1.797,9 milioi gutxiago. Gipuzkoak % 8,2ko jaitsiera izan du, eta 433 milioi euro gutxiago, 4.854,8 milioiko inportazio-balioarekin. Azkenik, Araba da inportazioak hazi dituen lurralde bakarra, zehazki % 6,6, aurreko urtean baino 342 milioi gehiagorekin, 5.560,2 milioi eurora iritsiz.

“Produktu energetikoen” inportazioa aurreko urteko aldi berekoa baino % 17,6 txikiagoa da, eta “Produktu ez-energetikoena” % 2,7 txikiagoa.

Egilea Admin