Langile Autonomoen Elkarteen Federazio Nazionalak, ATAk, inkestak egin dizkie autonomoei beren egungo egoera ulertzeko.

2024ko urtarrileko Barometroaren emaitzek erakusten dutenez, 3,3 milioi autonomoen egoera ez da erraza. % 23,7k soilik esan du bere fakturazioak gora egin duela 2023an, eta % 76,3k egonkortasuna edo murrizketa izan duela. Inflazioa, zergak, kotizazioak eta lehengaien kostuak autonomoei nabarmen eragiten diete, negozio askoren jarraipena arriskuan jarriz.

2024rako aurreikuspenak ez dira pozgarriak; izan ere, autonomoen % 68,9k uste du bere negozioa berdin mantenduko dela edo jaitsi egingo dela, eta soilik % 16,2k aurreikusten du fakturazioaren hazkundea.

Enplegu-egoera
Emaitzen arabera, autonomoen % 69,4k dio gaur egun ez dela langile berrien bila ari. Hala ere, bilaketa-lanetan ari direnen artean, % 12,7k onartu du kontratatzeko zailtasunak dituela, % 11,3k uste du langileak lortzea zaila dela, eta % 6,5ek soilik adierazi du eragozpenik gabe kontratatu duela.

Kolektiboaren karakterizazioan sakontzean, ATAk inkestatutako autonomoen % 59,5ek bere kargura soldatapeko langilerik ez duela erakusten du. Enplegaturik ez dutela diotenen % 50,5ek (ia erdiak, % 47,9k) azaldu du ez duela langilerik muga ekonomikoen ondorioz. % 29,7ren ustez, bere jarduerak ez du soldatapeko langilerik eskatzen.

Enplegatuak dituzten autonomoen % 49,1etik, gehienek ( % 64,4) diote, erronkak erronka, plantilla mantentzea lortu dutela. Autonomoen % 18,6k aitortu du 2023an plantilla murriztu behar izan duela. Azkenik, enplegatuak dituzten autonomoen % 17k adierazi du plantilla handitu duela. 2024rako enplegu-aurreikuspenei dagokienez, autonomoen % 18 ezkor agertu da, eta egungo baldintzek bere horretan jarraitzen badute, jaitsiera iragarri du. Bestalde, % 61,2k plantilla mantentzea espero du, eta % 8,2k langile berriak kontratatzeko aukera ere aintzat hartzen du.

Finantzaketa lortzeko zailtasunak
Finantzaketa da alderdi garrantzitsuenetako bat eta, aldi berean, kezkagarria, bereziki 2023an interes-tasak garestitu zirelako. Kredituak finantzaketa-iturri komuna dira autonomoentzat. Hala ere, azken urtean, % 63,8k ez die finantzaketarik eskatu banketxeei. Gainerako % 4,9k ukatu egin du eskaera.

Azken hilabeteetan, kredituak eskuratzeko eta ordaintzeko baldintzak zorrotzagoak bihurtu dira. Autonomoen ia erdiak ( % 45) arazoak ditu kredituak eskuratzeko. % 7,5 kredituak handitzen saiatu da, baina ez du arrakastarik izan, baldintzak gogorrak direlako; % 24,5ek, berriz, ordaintzen dituzten kuoten edo hilekoen igoerak eragiten diela adierazi du.

Autonomoen % 38,2k ez du krediturik ordaindu gabe une honetan, eta soilik % 16,3k adierazten du ez duela aldaketarik izan ordaintzen dituen kuotetan. Gainera, inflazioaren aurkako borrokaren ondorioz, interes-tasek eta, ondorioz, hipotekek gora egin dute. Autonomoen % 24,7k dio hipotekaren kuotak igo egin direla, eta horietatik % 3,4k urtean 3.000 eurotik gorako igoera izan dutela.

Autonomoentzat beste erronka bat alokairuak dira. Inkestan parte hartu duten autonomoen % 47,7k alokairua ordaintzen du bere jarduera gauzatzeko, eta soilik % 10,5ek dio ez diola eragiten jarduera horietan izandako gorakadari. % 37,2k adierazi du alokairuak gora egin duela.

Egilea Admin