Indarrean dauden hitzarmenetan itundutako batez besteko soldata-igoera % 4,22koa izan zen.

Euskadiko soldatapekoen % 63,8k hitzarmenak eguneratuta zituen (indarraldi osoa) 2023aren amaieran, % 30,6k akordioak luzapen-egoeran zituen, eta % 5,6k baino ez zituen bere hitzarmenak behera eginda eta estaldurarik gabe, Lan Harremanen Euskal Kontseiluaren azken txostenaren arabera.

Negoziazio-jarduera handia izan da, bereziki esanguratsua sektore-eremuan, eta, horri esker, 2023ko ekitaldia ixtean, langileen ehuneko handiena lortu da indarrean dauden hitzarmenekin, bai eta 2012ko lan-erreforma indarrean sartu zenetik bertan behera geratu diren hitzarmenak dituzten pertsonen kopuru txikienarekin ere.

Urtearen hasieran soldatapekoen ehunekoa ( % 27) aurreko ekitaldiaren antzekoa bazen ere, 2023an gizarte-eragileek lortutako akordioei esker ehuneko hori % 63,8ra igo da ekitaldiaren amaieran.

Interes-tasen igoerek, hazkunde ekonomiko ahulagoak eta inflazio-tasa moderatuagoek markatutako urte batean, indarreko hitzarmenetan itundutako batez besteko soldata-igoera % 4,22koa izan zen. Hala ere, aldeak daude Euskal Autonomia Erkidegoan negoziatutako hitzarmenen (horien batez besteko igoera % 4,59koa izan zen) eta autonomia-erkidego horretan eragina dutenen artean (horien soldata-igoera % 3,51koa izan zen).

2023an erregistratutako hitzarmenei dagokienez, batez besteko igoera % 4,66koa izan zen: % 5,03koa Euskadin negoziatutako hitzarmenetan eta % 3,87koa autonomia-erkidego honetan eragina duten estatu-mailako akordioetan.

Azkenik, nabarmentzekoa da enplegu-erregulazioko espedienteen eraginpeko pertsonen kopurua nabarmen jaitsi dela, aurreko urtearen aldean % 62,6 jaitsi baita, eta Euskadin Gizarte Segurantzan afiliatutako pertsonen kopuruak gora egin duela, abenduan (hileko batez bestekoa) milioi bat baino gehiago (1.012.147 pertsona).

Egilea Admin