Abenduan % 5,4ko hazkundea izan zuen, aurreko urteko hil beraren aldean, Eustaten datuen arabera

2023ko abenduan, Euskadiko industri produkzioa aurreko urteko hil berean izandakoa baino % 5,4 handiagoa izan da, lan-egutegi homogeneoari dagokionez, eta 2023 osoko balantzea industria-jardueraren % 0,3ko igoerarekin itxi da, Eustatek landutako datuen arabera.

Aurreko hilaren aldean, Euskadiko industria-jarduera % 4,1 hazi da 2023ko abenduan, urtaroen eragina zuzenduta.

Ondasunen helburu ekonomikoaren arabera, Bitarteko ondasunetan (metalurgia eta produktu metalikoen fabrikazioa, industria kimikoa eta kautxuzko eta plastikozko produktuen fabrikazioa barne) produkzioaren urte arteko igoera % 4,8koa izan da.

Kontsumo-ondasunek, aldiz, urte arteko joera negatiboa izan dute 2023ko abenduan, produkzioa % 0,5 murriztu baita sektore osoan. Jaitsiera hori kontsumo-ondasun iraunkorren portaerari zor zaio, non altzarien eta etxeko tresnen fabrikazioa jasotzen den, besteak beste, % 11,2ko murrizketarekin.

Kontsumo-ondasun ez iraunkorren produkzioa, bestalde, % 1,9 igo da. Azken horien artean daude elikagaiak prozesatzeko eta kontserbatzeko jarduerak, garbiketarako eta higienerako produktuen fabrikazioa, farmazia-produktuak eta jantziak egitea.

Energiaren produkzioa ere jaitsi egin da 2023ko abenduan, % 4,6 aurreko urteko hil beraren aldean. Sektore honetan sartzen dira energia elektrikoaren ekoizpena eta hornidura eta petrolioaren finketa.

Ekipamenduko ondasunen produkzioa, non sartzen baitira ibilgailu motordunen fabrikazioa, tren-makinen eta tren-materialen eraikuntza eta aeronautikaren edo itsasontzien eraikuntza, berriz, % 10,3 igo da, aurreko urteko abenduarekin alderatuta.

Euskal AEko industriako pisurik handieneko sektoreen artean, urte arteko hazkunde-maila handiena izan dutenak hauek izan dira: garraio-materiala ( % 18,6), metalurgia eta metalezko produktuak ( % 6,4) eta makineria eta ekipoa ( % 6,3).

2023ko abenduan jaitsierarik handienak izan dituzten sektoreak, berriz, energia elektrikoa, gasa eta lurruna ( % 8,0) eta zura, papera eta arte grafikoak ( % 0,5) izan dira.

Industri Produkzioaren Indizearen urte arteko bilakaera positiboa izan da hiru lurralde historikoetan 2023ko abenduan. Ekoizpenak % 8,1 egin du gora Araban, % 6,5 Gipuzkoan eta % 2,9 Bizkaian.

2023ko BALANTZEA
2023ko hamabi hilabeteetan, industria-sektore osoan metatutako hazkundea % 0,3koa izan da. Bilakaera positibo hori ekipamenduko ondasunen eta kontsumo-ondasun ez iraunkorren portaera onari zor zaio bereziki, urte osoan % 4,2ko eta % 2,7ko hazkunde metatuak izan baitituzte, hurrenez hurren.

Kontsumo-ondasunak, oro har, % 0,2 gehitu dira. Produkzioa % 9,9 jaitsi da Kontsumo-ondasun iraunkorretan, 2022. urtearen aldean, eta Energian eta Bitarteko ondasunetan, % 9,1 eta % 0,1, hurrenez hurren.

Lurralde historikoka, urteko tasa metatu positiboak ikusten dira Araban eta Bizkaian, % 0,6 eta % 0,5ekoak, hurrenez hurren. Gipuzkoan, aldiz, % 0,1eko jaitsiera metatua izan da.

Egilea Admin