Europako Banku Zentralak (EBZ) euroguneko kontsumitzaileei egindako azken inkestaren arabera, inflazio-tasaren hurrengo urteko bilakaerari buruz euroguneko herritarrek dituzten itxaropenak jaitsi egin dira abenduan, 2022ko otsailetik izandako mailarik baxuenera arte.

Horrela, herritarrek espero dute inflazioa % 3,2koa izango dela urtebete barru, aurreko % 3,5aren aldean, eta hiru urterako itxaropenak hamarren bat igo dira, % 2,5eraino % 2,4tik. Herritarrek aurreko 12 hilabeteetan abendura arte jasotako inflazioaren batez besteko tasa % 6,9ra jaitsi zen, azaroan % 7,6koa izatetik.

“Urtebeteko osteguneko inflazio-itxaropenak 2022ko otsailetik izan duen mailarik baxuenera jaitsi dira, jasotako iraganeko inflazio-tasa baino askoz beherago”, nabarmendu du EBZk, eta gaineratu du inflazio-pertzepzioen eta -igurikimenen bilakaera lerrokatu samar mantendu dela diru-sarreren talde guztietan, diru-sarrera txikienak dituzten herritarren artean zertxobait handiagoa bada ere.

Bestalde, inkestatutako gazteenek (18 eta 34 urte bitartekoak) inflazio-pertzepzio eta -itxaropen baxuagoak ematen jarraitu zuten, inkesta erantzun zuten gazteenek baino (35 eta 54 urte bitartekoak eta 55 eta 70 urte bitartekoak).

Bilakaera makroekonomikoari dagokionez, hurrengo 12 hilabeteetarako kontsumitzaileen hazkunde-itxaropenak ez dira aldatu (-%1,3); urte baterako langabezia-tasari buruzko aurreikuspenak, berriz, % 11,2ra jaitsi dira (azaroan, % 11,4).

Horrela, kontsumitzaileek espero zuten etorkizuneko langabezia-tasa egungo langabezia-tasa ( % 10,8) baino pixka bat handiagoa izatea, eta horrek esan nahi du lan-merkatua oso egonkorra dela, nahiz eta diru-sarrera txikienak dituzten herritarren artean espero ziren eta jasotako langabezia-tasa altuenak ikusten jarraitu.

Bestalde, kontsumitzaileek errenta nominalaren hazkundeari buruz zituzten igurikimenei dagokienez, aldaketarik gabe mantendu ziren % 1,2an, eta gastu nominalaren hazkundearen pertzepzioak % 6,8ra jaitsi ziren aurreko 12 hilabeteetan, azaroan % 6,9 eta urrian % 7 izan baitziren. Era berean, hurrengo 12 hilabeteetan gastu nominalaren hazkunde-itxaropenak % 3,6an mantendu ziren.

Higiezinen merkatuaren kasuan, kontsumitzaileek espero zuten beren etxebizitzaren prezioa % 2,2 igoko zela hurrengo 12 hilabeteetan, azaroko % 2,4aren azpitik, diru-sarrera gutxiago dituzten herritarren artean errenta handiagoa dutenen artean baino errebalorizazio-itxaropen handiagoekin.

Bestalde, 12 hilabeterako hipoteken interes-tasei buruzko igurikimenak % 5,3ra jaitsi ziren, azaroan % 5,5ekoa izatetik; diru-sarrera baxueneko etxekoen unitateek espero zituzten hipoteken interes-tasa altuenak.

Halaber, joan den urtean kreditua eskuratzeari buruzko pertzepzioa murriztu egin zen azaroarekin alderatuta, eta espero zen kreditua eskuratzea zertxobait errazagoa izango zela hurrengo 12 hilabeteetan, azaroarekin alderatuta.

Egilea Admin