Ministroen Kontseiluak Etxebizitza Ministerioak KOIrekin 2.500 milioiko abala sinatzeko baldintzak ezartzen dituen akordioa onartu du, 35 urtetik beherakoei eta adingabeak ardurapean dituzten familiei lehen etxebizitza erosteko

Ministroen Kontseiluak Etxebizitza eta Hiri Agenda Ministerioak Kreditu Ofizialeko Institutuarekin (ICO) 2.500 milioiko abala sinatzeko baldintzak ezartzen dituen akordioa onartu du, 35 urtetik beherakoei eta adingabeak ardurapean dituzten familiei lehen etxebizitza erosteko.

Neurriaren ezaugarri nagusiak
– Abalen lerroa Espainiako lurralde osorako eta baldintzak betetzen dituzten herritar guztientzat izango da.

– Etxebizitza eskuratzen dutenek Espainiako Estatuan legezko bizilekua duten pertsona fisikoak eta adinez nagusiak izan beharko dute, baldin eta urtean 37.800 euro gordin gainditzen ez badituzte (IPREMa 4,5 aldiz). Etxebizitza bi pertsonak erosten badute, diru-sarreren muga bikoitza izango da.

– Hala ere, neurriak hobetzeko faktoreak ditu seme-alaben kopuruaren eta guraso bakarreko familiaren arabera.

– Abalatuaren ondarearen muga 100.000 eurokoa izango da gehienez.

– Aldez aurretik beste etxebizitza baten jabe zirenak ezin izango dira neurrira bildu, etxebizitza eskuratzeko modua edozein dela ere, jasotako salbuespen batzuetan izan ezik.

– KOIk kredituaren zenbatekoaren % 20 abalatuko du, erositako etxebizitzak D kalifikazio energetikoa edo handiagoa duenean izan ezik; kasu horretan, zenbateko horren % 25era iritsi ahal izango da.

– Abalak KOIk kudeatuko ditu, Etxebizitza eta Hiri Agenda Ministerioarekin sinatuko duen hitzarmenaren arabera, eta finantza-erakundeak ildo horri atxikitzea ahalbidetuko da.

– Hitzarmenak etxebizitzaren prezioaren muga bat jasoko du kokapenaren arabera, eta prezioek duten bilakaeran oinarrituta horri buruz sortutako jarraipen-batzordeak aldatu ahal izango du.

– Abalatzeko mailegua bankuaren eta erosleen arteko kontratu baten bidez formalizatuko da.

– Halaber, abala mailegua emateko egintzan bertan eman dela ulertuko da, eta ez du inolako kosturik izango ez onuradunarentzat ez finantza-erakundearentzat.

– Ministerioak finantza-erakundeari emandako eta KOIk kudeatutako abalaren epea gehienez 10 urtekoa izango da eragiketa formalizatzen denetik, maileguaren amortizazioa edozein dela ere.

– Epe horretan, etxebizitza abalatutako pertsonaren ohiko bizilekua izango da, eta etxebizitza aldatzea eskatzen duten inguruabarrak egotera mugatuko da haren errentamendua: ezkontza, banantzea, lan-aldaketa edo enplegu onuragarriagoa lortzea, besteak beste.

– Abal lerro honi heltzen dioten maileguak formalizatzeko epea 2025eko abenduaren 31n amaituko da, baina beste bi urtez luzatzeko aukera dago.

Egilea Admin