Foru Gobernuak 9,5 milioi euro bideratu zituen 2023an pentsioak hobetzeko

10.451 pentsiodun, Nafarroan alargun-pentsioak edo munta txikiko erretiro-pentsioak jasotzen dituztenak eta errenta erabilgarria hobetzeko zerga-kenkariak aplikatzen dizkietenak, % 6,38 igoko zaie prestazioa 2024an. 2023an, Nafarroako Gobernuak 9,5 milioi euro inbertitu zituen kenkari fiskal horietan, pertsona horien erosteko ahalmena hobetzeko.

Araudiak ezartzen duenaren arabera, kenkari fiskal horiek, Errenta Bermatua bezala, KPIaren igoeraren (urteko batez bestekoa) edo Nafarroako Soldata Kostu Arruntaren igoeraren arabera eguneratzen dira, eta zenbateko handienekoa hautatzen da erosteko ahalmena bermatzeko. 2024an, igoerak % 3,65 eta % 6,38 izan dira, hurrenez hurren; beraz, arauaren arabera, dagokion igoera-zifra % 6,38koa da.

Iaz, 2023an, 11.088 pentsiodunek jaso zuten kenkaria: 5.595 alarguntza-pentsioak jasotzen dituzten pertsonei dagozkie, 4.180.374 milioi euro jaso baitzituzten guztira; 4.440.974 milioi euro, berriz, kotizaziopeko erretiro-pentsio baxuak jasotzen dituzten 4.856 pertsonari kenkariak egiteko erabili ziren. Gainera, kotizazio gabeko erretiro-pentsioa zuten 637 pertsonak 849.875 euroko kenkariak jaso zituzten. Guztira, 9.471.222 euro 11.088 pentsiodunentzat.

Gogoratu behar da 2023an araudia aldatu zela, eta kotizaziopekoak ez diren erretiro-pentsioak dituzten pertsonek ez dutela kenkaririk jasotzen; aitzitik, errenta bermatuaren bidez jasotzen dute kenkariaren zenbatekoa, eta, beraz, lehen adierazi bezala, % 6,38ko portzentaje berean eguneratuko da.

Kenkarirako baldintzak
Desgrabazio hori jasotzeko eskubidea dute 2023an 11.826,70 eurotik beherako pentsioak dituzten pertsonek. Kenkari hori egin ahal izateko, beharrezkoa izango da subjektu pasiboak ondarearen gaineko zergaren aitorpena aurkeztu beharrik ez izatea.

Subjektu pasiboa familia-unitate batean integratuta badago, kenkaria egin ahal izateko, unitate horretako kide batek ere ez du ondarearen gaineko zergaren aitorpena aurkeztu beharko, eta ezarritako muga baino errenta txikiagoa izan beharko du.

Hileko ordainketa horren zenbatekoa kasuan kasuko pentsio motarako ezarritako urteko gutxieneko zenbatekoaren eta urtero ezarritako diru-sarreren mugaren arteko aldearen hamabirena izango da.

Dagozkion kasuetan, amatasunagatiko osagarria gehituko zaio.

3.233 alarguntza-pentsio, aldez aurretik kobratuta.

Gogoratu behar da kobrantza aurreratuaren modalitatea gutxienekoengatik osagarria jasotzeko eskubidea duten alargun-pentsioei eta Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruaren (SOVI) alargun-pentsioei soilik aplika dakiekeela.

2023an modalitate hori 3.233 alargun-pentsioduni aplikatu zitzaien, eta ordainketa 12 hilekotan egin zen, pentsiodun bakoitzeko urteko 804 euroko batez bestekoan. Pertsona horiek ordainketa aurreratua telematikoki edo Gizarte Eskubide, Gizarte Ekonomia eta Enplegu Sailaren erregistroan eska dezakete, eskabidea eredu normalizatuan aurkeztuz. Informazio hori zabaldu egin daiteke Nafarroako Gobernuak gai horri buruz duen izapideen webgunearen fitxan.

Egilea Admin