Laneko istripuen bigarren tasarik altuena ere erregistratzen dute, bigarren absentismo-indize handiena bezalaxe.

Nafarroako langileek Estatuko bigarren soldata-arrakala altuena dute ( % 21,6), eta, gainera, lan-istripuen bigarren tasarik altuena, lan-absentismoaren bigarren indize handiena bezalaxe.

Mutua Universaleko Emakume Langilearen Behatokiaren zazpigarren edizioko datuak dira, ostegun honetan CENen egoitzan aurkeztutakoak.

Hauek dira Behatokiak Nafarroari buruz emandako datuak:

– Lan-biztanleak (2023ko datuak).
Nafarroan 210.300 emakumek eta 212.700 gizonek osatzen dute.

154.000 emakume aktibo, 136.900 okupatu, 17.100 langabe eta 56.300 ez-aktibo daude. Gizonen artean datuak hobeak dira atal guztietan. 170.200 aktibo, 156.900 okupatu, 13.300 langabe eta 42.600 ez-aktibo daude.

– Jarduera-tasa edo biztanleria aktiboaren eta lan egiteko adinean dagoen biztanleria osoaren arteko erlazioa (2023ko datuak).
% 73,2 emakumeetan eta % 80 gizonetan (aldea: -6,8 puntu).

– Langabezia-tasa.
Emakumeen kasuan % 11,1ekoa da, eta gizonen kasuan, % 7,8koa (3,3 puntuko aldea).

Emakumeek zainketetan hamar enplegutik bederatzi betetzen dituzte Nafarroan

– Gizonen eta emakumeen arteko soldata-arraila (2021eko datuak).
Nafarroan % 21,6koa da, Estatuko bigarren altuena, Asturiaskoak bakarrik gainditzen duena ( % 23,2). Estatuko batez bestekoa % 18,4koa da.

– Lan-istripuen intzidentzia-tasa (bajadun istripuak 100.000 langileko).
2022ko datuekin, Nafarroako emakumeen artean bigarren altuena da autonomia-erkidegoen artean (2.617,4), eta Errioxak bakarrik gainditzen du (5.664,3). Gizonei dagokienez, Estatuko altuena da, 5.457,9.

In itinere istripuetan, emakumeen intzidentzia-tasa 489,2koa da, bosgarrena, eta gizonena 329,2koa, taularen erdialdean.

– Lan-istripuetako bajaren batez besteko iraupena.
25,2 egun emakumeetan eta 23,2 egun gizonetan. Estatuko batez bestekoa 34,7 eta 40,1 da, hurrenez hurren.

– Laneko absentismoaren intzidentzia-indizea (2023ko datuak).
Emakumeen artean % 45,58 da, Estatuko bigarren altuena, EAEren atzetik (50,06). Gizonen artean Espainiako altuena da, % 44,62.

Batez besteko iraupena 28,36 egunekoa da emakumeen artean, taulako baxuena, eta 26,37koa gizonen artean, txikiena ere bai. Estatuko batez bestekoa 42,04 egunekoa da emakumeen kasuan eta 40,69 egunekoa gizonen kasuan.

– Telelaneko biztanleria landunaren indizea (2023ko datuak).
Emakumeen % 10,9 eta gizonen % 14,5. Estatuko batez bestekoa % 14,6 eta % 13,1 da.

Egilea Admin