Nafarroako Gobernuak 1,6 milioi euro bideratuko ditu 2024an laneratzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonen kontratazioa sustatzeko.

Pertsona horiek gazteen berme-sisteman izena emanda dauden 30 urtetik beherako gazteak, 55 urtetik gorakoak, langabeak eta iraupen luzeko langabeak, errenta bermatua jasotzen dutenak eta emakumeak dira, kasu honetan arreta berezia jarriz izaera zientifiko-teknikoko enpleguetan (STEM lanpostuak) sartzea sustatzeari.

Foru Gobernuak baimena eman dio asteazken honetan Nafar Lansare (SNE-NL) Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari gerenteari mota horretako dirulaguntzak banakako ebaluazioan emateko, horrelako kontratazioak egiten dituzten enpresei, langile autonomoei eta irabazi asmorik gabeko erakundeei zuzenduta.

HELBURU

Laguntza horien deialdia eta oinarri arautzaileak laster argitaratuko dira Nafarroako Aldizkari Ofizialean (NAO), eta, ondoren, Izapideen Katalogoan gaitzen den fitxaren bidez eskatu ahal izango dira.

Gizarteratzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonen enplegua sustatzea Nafarroako Gobernuaren lehentasunetako bat da, 2023-2027 legegintzaldirako akordio programatikoan jasota dagoena. Akordio horren helburua da aukera-berdintasunera bideratutako Enplegu Politika Aktiboak garatzea, lan-arloan zailtasun handienak dituzten kolektiboei lehentasuna emango dietenak.

Laguntza horiek 2021etik egiten ari diren deialdiarekin, Foru Gobernuak langabeziaren bilakaera desberdina indargabetu nahi du, biztanleria-taldeen arabera. Nafarroako 2021-2024 Enplegu Planak lehentasunezko esku-hartze taldeak ezartzen ditu horretarako, eta pizgarriak aurreikusten ditu kalteberatasun-egoeran dauden pertsonak enplegu arruntean eta kalitatezkoan sar daitezen sustatzeko, bai eta enplegu horiek finkatzen laguntzeko ere.

BANAKAPENA
2023an, gizarteratzeko zailtasun bereziak zituzten pertsonak kontratatzeko laguntzak eman ziren, 2.209.278 euroko guztizko balioarekin. 438 lanposturi eman zitzaien dirulaguntza; horietako 181, emakumeek betetzen zituzten.

Datuen banakapenaren arabera, 320 laguntza gazteen berme-sisteman izena emandako gazteentzat izan ziren, guztizkoaren % 39, horietatik 126 emakumeentzat.

55 urtetik gorakoen 68 kontratazio ere diruz lagundu ziren (25 emakume); iraupen luzeko langabeen 17 kontratazio (11 emakume); prestakuntza- eta ikaskuntza-16 kontratu (6 emakume); emakumeen 12 kontratazio STEM lanbideetan; errenta bermatua jasotzen dutenen 4 kontratazio (guztiak gizonak); eta genero-indarkeriaren biktima bat kontratatzea.

Egilea Admin