Langile Autonomoen Elkarteen Federazio Nazionalak (ATA) egindako txosten batean, 2023an LAABean kotizatzen zuten langile berrien % 92,3 emakumeak izan zirela nabarmentzen da. Fenomeno horrek joera bat adierazten du Espainiako lan autonomoaren hazkundean, non emakumeak gero eta rol nabarmenagoa betetzen ari diren enpresa-eremuan.

Emandako datuen arabera, LAABek 14.582 autonomo izan zituen guztira, iaz, aldiz, 1.231 gizonezko autonomo baino ez. Alde horrek erakusten du emakumeek autonomo berrietan duten partaidetza % 92,3 hazi dela guztizkoarekin alderatuta.

Gainera, txostenak adierazten du azken hamarkadan Espainiako autonomoen hazkundea batez ere emakumeek bultzatu dutela, autonomoen kopurua % 15,4 igo baita. Bestalde, gizonen hazkundea % 6,2koa izan da.

Horrek nabarmentzen du garrantzitsua dela emakumeen ekintzailetza babestea eta sustatzea herrialdearen garapen ekonomiko eta sozialerako.

Hazkundearen buru dira

Azken hamar urteetan, emakume autonomoak izan dira norberaren konturako enpleguaren hazkundearen bultzatzaile nagusiak Espainian. Langile Autonomoen Araubide Bereziak (LAAB) 2013ko abendutik 2023ra arte bildutako datuen arabera, 288.050 kotizatzaile gehiago erregistratu ziren guztira, eta horietatik 163.867 emakume autonomoak ziren, 124.189 gizonezkoekin alderatuta. Hazkunde hori % 15,4koa izan zen, eta gizonena, berriz, % 6,2koa.

Hala ere, egoera positibo hori ez zen berdin islatu herrialdeko autonomia-erkidego guztietan. Batzuek beherakadak izan zituzten emakume autonomoen kopuruan. Esate baterako, Galiziak, Asturiasek, Gaztela eta Leonek eta Euskadik zifra negatiboekin itxi zuten hamarkada. Aitzitik, Balear Uharteak, Andaluzia eta Madrilgo Erkidegoa izan ziren hazkundearen buru, emakume autonomoen kopurua % 30etik gora hazi baitzen.

Aipatzekoa da autonomia-erkidego batzuen portaera espezifikoa, hala nola Aragoi, Errioxa eta Kantabriarena; izan ere, nahiz eta emakume autonomoak hazi, LAABean kotizatzen duten gizonezkoen kopuruak behera egin du.

Gainera, Emakumearen Nazioarteko Eguna dela-eta egindako txostenak nabarmentzen duenez, 2023aren amaieran, LAABen erregistratutako langile autonomo guztien % 36,8 emakumeak ziren. Ehuneko hori gizonena baino txikiagoa bada ere, urtez urte goranzko joera erakusten du.

Bestalde, autonomia-erkidegoen arteko aldeak nabarmenak dira: Asturias eta Galizia dira buru emakume autonomoen proportzioan, guztizkoaren % 40 gaindituta. Gaztela-Mantxa, berriz, kontrako muturrean dago, % 32,6rekin soilik.

Emakume autonomoak EBn

Europar Batasuneko batez bestekoarekin kontrastean, non emakume autonomoak kolektibo osoaren % 33,6 baitira, Espainiak zifra pozgarriagoak ditu, % 35 baino gehiagorekin. Horrek Espainia Italia ( % 31,8), Alemania ( % 34,6), Belgika ( % 34.3) eta Irlanda ( % 26.5) bezalako herrialdeen gainetik jartzen du.

Aztertutako herrialdeen artean, emakume autonomoen ordezkaritza txikiena duten herrialdeak, kolektibo osoaren % 30era iritsi gabe, honako hauek dira: Errumania ( % 23), Serbia ( % 23,1), Eslovakia ( % 25,3), Irlanda ( % 26,5), Islandia ( % 27,2), Suedia ( % 28,5) eta Txekiar Errepublika ( % 29,4).

Aitzitik, Letonian ( % 45,1), Luxenburgon ( % 43,8), Zipren ( % 42,2), Suitzan ( % 41,3) eta Portugalen ( % 41,2), emakume autonomoek kolektibo osoaren % 40 gainditzen dute, eta eremu autonomoan duten presentzia handia nabarmentzen da.

Egilea Admin