Ogasunak errenta-aitorpenean egindako akatsak barkatzen al ditu? Oro har, ez, eta akatsa borondatezkoa edo nahitakoa den ere ez da aztertuko. Horrek ez du esan nahi dagoeneko aurkeztutako eta akatsak edo omisioak dituen adierazpen bat zuzendu ezin denik. Zerga Agentziak, gainera, indartu egingo ditu zergadunei egindako abisuak, “akatsak eta ez-betetzeak saihesteko”. Kanpaina apirilaren 3an hasi zen, eta uztailaren 1era arte luzatuko da. Alokatutako higiezinei, atzerriko errentei edo aitortu beharreko kriptomonetei buruzko ohiko alertez gain, aurten online joko-eragiketei buruzko informazioa bidaliko da, eta zirriborroa aldatu duten zergadunei abisua emango zaie.

Aitorpena “kasu guztietan zuzendu daiteke, berdin dio zer akats egin dugun, bai kenkari autonomiko bat sartzea ahaztu bazaigu, bai daturen bat gaizki jarri badugu edo ehunekoren batean nahastu bagara”, azaldu du Aitor Fernández TaxDown plataformako aditu fiskalak. Gaineratu du aldaketak internet bidez egin daitezkeela, eta kanpainaren azken egunera arte denbora dagoela zuzentzeko, zigorrik jaso gabe: “Zerga Agentziak beti hartuko du kontuan azken bertsioa”. Hala ere, bereizi egin behar da erroreak ogasun publikoari edo zergadunari kalte egiten dion.

Hutsegiteak edo ez-egiteak kaltea badakarkio zergadunari, hau da, Ogasunari behar baino gehiago ordaintzera ateratzen bazaio edo gutxiago itzultzen bazaio, horrek zuzenketa-proposamen bat aurkez dezake. Erroreak Ogasunari kalte egiten badio, aitorpen osagarri bat egin beharko du — gauza bera, gerora gertatutako arrazoiren batengatik, aurreko ekitaldietan aplikatutako kenkari, murrizketa edo salbuespen baterako eskubidea galtzen denean —. Bi kasuetan, WEB errentaren bidez jardun ahal izango da.

Aitorpena zuzendu nahi duen zergadunak Aurkeztutako aitorpena aldatu ataletik aurrera zuzendu ahal izango du. “Zuzenketa preskribatuta ez dagoen ekitaldi honetan edo aurrekoan egin daiteke [epea lau urtekoa da], baldin eta Administrazioak ez badu behin-behineko edo behin betiko likidaziorik egin zuzendu beharreko akats edo omisioagatik”, azaldu du Carlos Cruzado Ogasun Teknikarien presidenteak (Gestha). “Aurten Web Errenta bidezko nabigazioa sinplifikatu da aitorpen bat zuzentzeko edo osagarri bat aurkezteko; horrela, zergadunak dagozkion zenbatekoak aldatu besterik ez du egin beharko, eta sistemak automatikoki egingo ditu beharrezkoak diren gainerako ekintzak”.

Aitorpen osagarri bat aurkeztu behar izanez gero, horren emaitzari akatsak zituen zenbatekoa kenduko zaio, ordaintzera atera bazen; itzuli beharrekoa bada, jasotako itzulketa gehituko zaio. “Lortutako emaitza autolikidazio osagarriaren ondorioz ordaindu beharreko kuota izango da”, dio Cruzadok.

Zehapenak euro gutxikoak izan daitezke edo gora egin dezakete, akatsaren eta zuzentzeko azkartasunaren arabera. Horregatik, beti jakin behar da zirriborroan agertzen diren datu guztiak zuzenak direla, eta deklaratzen den zerga-ekitaldian gerta daitezkeen aldaketak jasotzen direla. Kanpaina honetarako, egindako eragiketak eta 2023an jasotako errentak aipatzen dira. “Ogasunari kalterik eragiten ez dioten akatsek, baina autolikidazio osatugabeak, zehaztugabeak edo datu faltsuak dituztenak aurkeztea dakartenek, 150 euroko isun finkoa ekar dezakete”, azaldu du Cruzadok.

Erroreak kalte ekonomikoa eragiten badio Ogasunari, isunaren zenbatekoa errorea jakinarazi den ala ez kontuan hartuta kalkulatuko da. Oraindik gertatu ez bada, zergadunak ” % 1 ordaindu beharko du, gehi beste % 1 atzeratutako hilabete bakoitzeko [kanpaina amaitu zenetik], eta % 15 12 hilabete baino gehiago igaro badira”, azaldu du Fernandezek. Zerga Agentziaren errekerimenduren bat iritsi bada, zehapena handiagoa izango da, zor den zenbatekoaren % 50ekoa 3.000 eurotik gorakoa ez bada; atalase hori gainditzen badu, zenbatekoaren % 50etik % 100era bitartekoa izango da. “Ogasunak iruzurrezko zerbait egin dela uste badu, zehapena % 150era irits daiteke”, zehaztu du TaxDowneko adituak.

Abisuen kanpaina eta “akatserako eskubidea”
Zerga Agentziak, bere lehentasunen artean, “borondatezko betetzea” bultzatzea nabarmentzen du, bai bere kontrol-planean, bai 2024-2027 aldirako jarraibide estrategikoetan. Erakundeak adierazi duenez, PFEZren abisu-kanpainak zabaltzearen helburua “PFEZaren aitorpenetan antzemandako gorabehera jakin batzuk zuzentzea da”, zergadunak berak “egoki baderitzo, Administrazioaren jarduera baino lehen” zuzentzeko aukera izan dezan.

“Era berean, 2024ko ekitaldian, zerga-arloko zehapen-araubidea aplikatzeko irizpide operatiboak berrikusteko lanekin jarraituko dute, erruduntasun-konkurrentzia detektatzeko prozesuak hobetzeko eta zehapen-araubidearen aplikazioa larritasun handieneko jokabideetan zentratzeko”. “Horren bidez, zergapekoaren aldez aurreko jokabidea baloratu nahi da, baldin eta nahigabeko akatsak edo ez-betetze txikiak egiten baditu, batez ere kalte ekonomikorik ez dagoen kasuetan eta ez-betetzeak zergapekoek egin ohi badituzte”.

“Akatserako eskubidea”, ordea, ez dago aitortuta, nahiz eta iaz berriro ere fokuan egon, Galiziako Justizia Auzitegi Nagusiak duela gutxi emandako epai baten ondorioz; izan ere, epai horrek zergadun bati fiskoak jarritako zehapen bat baliogabetu zuen, egindako akats batzuengatik, eta figura hori zerga-legean sartzeko eskatu zuen. Oraingoz ez da horrelakorik gertatu.

Egilea Admin