Itxaso Berrojalbiz, Bizkaiko Ogasun eta Finantza Saileko Foru Diputatua.

Euskadiko ogasunek 3.989,6 milioi euro bildu zituzten urtarriletik martxora bitartean, hau da, % 3,3ko igoera izan zuten iazko aldi beraren aldean (129,4 milioi gehiago). Diru-bilketa metatuak gora egin zuen Gipuzkoan (% 12,2) eta Araban (% 5,6); Bizkaian, berriz, behera egin zuen (% 0,2).

Bizkaian, foru-kutxek 2.519,8 milioi euro sartu zituzten 2024ko lehen hiruhilekoan, hau da, 6,3 milioi gutxiago. Aldundiak emandako zifrek adierazten dute martxoan joera aldatu zela, % 11 gehiago bildu baitzen, baina igoera horrek ez zuen konpentsatu urtearen hasiera txarra, eta hiruhilekoa aipatutako % 0,2ko atzerakadarekin itxi zen. Hala ere, Bizkaiko erakundeak argudiatzen duenez, “azken ekitaldi horretan izandako ezohiko eragiketa jakin batzuen abstrakzioa eginez gero, bilketaren bilakaera % 3 positiboa izango litzateke”.

Bizkaiko Foru Aldundiak adierazi du zuzeneko zergek portaera “ona” izan zutela martxoan, 70,4 milioi gehiago jarri baitzituzten (+ % 5,6), baina ez du zehaztu urtarriletik martxora izan duen bilakaera. Sozietateen gaineko Zerga iazko martxoan 2,1 milioiko kuota diferentzial negatiboa izatetik egungo 38 milioira igaro da, eta PFEZa, berriz, % 4,3 hazi da (+ 46,8 milioi). Zeharkako zergapetzea % 5,4 jaitsi da “hidrokarburoen sektoreari eragiten dion bilketaren bilakaerak eraginda, bai BEZari (% 6,1), bai Hidrokarburoen Zerga Bereziari (% 10,2) dagokienez”.

Gipuzkoan, foru-ogasunak 1.039,2 milioi euro sartu zituen 2024ko lehen hiru hilabeteetan, % 12,2 gehiago (+113,4 milioi), lan-etekinen gaineko atxikipenen eta BEZaren gehikuntzei esker. Zuzeneko zergapetzea % 15,5 igo zen martxora arte, 659,2 milioi eurorekin. Kapitulu honetan PFEZa % 15,5 igo zen eta Sozietateen gaineko Zerga % 28,3. Zeharkako zergek, berriz, % 6,9 (372,7 milioi) gehitu zuten beren ekarpena: BEZa % 6,4 igo zen eta kudeaketa propioko zerga bereziak % 14. Araban, foru-kutxek 430,6 milioi euro lortu zituzten urtarriletik martxora, hau da, iazko lehen hiruhilekoan baino 22,7 milioi gehiago (+%5,6).

Bilakaera ona
Zuzeneko nahiz zeharkako zergek bilakaera ona izan zuten, % 6,2ko eta % 5,6ko igoerekin. Lehenengoen artean, PFEZk % 7,7 gehiago eman zuen. Gainera, lanaren atxikipenak (enpleguaren bilakaerarekin lotura estua dutenak) % 5,1 igo ziren, eta horrek lan-merkatuaren portaera ona erakusten du.

Zeharkako zergei dagokienez, bi kontzeptu nagusiek bilakaera desberdina izan zuten: BEZa % 6,6 igo zen, baina hidrokarburoen gaineko zerga % 6,9 murriztu zen.

Egilea Admin