Nafar Lansarek 107.000 pertsona artatu zituen 2023an

Tuterako Orientazio, Ekintzailetza, Laguntza eta Berrikuntza Zentroaren inaugurazioa, MRR eta REACT funts europarrei lotutako programen garapena edo enpresentzako zerbitzuaren konfigurazioa dira Nafarroako Enplegu Zerbitzuak iaz egindako mugarrietako batzuk, Gizarte Eskubide, Gizarte Ekonomia eta Enplegu Sailaren mendeko erakundearen urteko memorian jasotzen denez.

2023ko jarduera-zifren artean, honako hauek nabarmentzen dira: 6.535 lanposturi eustea enplegu-politiken bidez, batez ere kontrataziorako pizgarrien bidez lortutako laneratzea; ia 17.000 pertsonak parte hartu zuten 1.000 prestakuntza-ekintza baino gehiago; eta erakundeak bitartekaritza-zerbitzuaren eta haren plataforma berriaren bidez kudeatutako 9.425 lanpostuak.

2021-2024 Enplegu Politika Aktiboen Planaren esparruan garatutako programa horietako asko Next Generation funts europarrei esker hedatu dira, Nafarroan orientazioa, prestakuntza eta enpleguaren sustapena indartzeko benetako motorra izan baitira. Memorian jasotzen den bezala, Enpleguak apustu estrategikoa egin du hainbat ekimenen alde, hala nola kontratazio-konpromisoa duen prestakuntzaren alde, eta orientazio-zerbitzu indartu baten alde, enpresetan prospekzio-lanak eta premiak antzemateko.

Prestakuntzaren aldeko apustua
Enplegurako prestakuntzaren esparruan, ia 17.000 pertsonak, horietatik % 60 emakumeak, parte hartu zuten Nafar Lansareak iaz eskainitako 1.000 prestakuntza-ekintza baino gehiagotan, langabeei zein landunei. Esparru horretan, trebakuntza digitalerako plana finkatu zen, eraldaketa digitala bultzatzera bideratutako maila guztietako ehunka ekintzarekin, eta, horri esker, 6.000 pertsonak baino gehiagok beren trebetasun digitalak hobetu zituzten.

Bestalde, Nafarroako geografia osoko herrietan zehar Prestakuntza eta Enplegu Tailerrak programa berriaren bi deialdi garatu ziren, langabeen laneratzea sustatzera zuzendutako proiektua, ikaskuntza eta prestakuntza lan produktibo eta ordainduarekin konbinatuz.

Halaber, zerbitzu-zorroa enpresen eta lan-merkatuaren beharretara egokitzeko lanean jarraitu da, kontratazio-konpromisodun prestakuntza sustatuz. Etorkizuneko langileen “nahierara” egindako prestakuntza-proposamen horri sektore askotako enpresek heldu diote.

Enplegua eta orientazioa sustatzea eta Enplegurako Orientazio, Ekintzailetza eta Berrikuntza Zentro berria
Iaz, Nafar Lansarek 6.535 lanposturi eustea lortu zuen bere enplegu-politiken bidez, batez ere enpresa-eremuan, gazteak eta laneratzeko edo desgaitasuna duten pertsonak kontratatzea sustatzeko laguntzen bidez, bai eta ekintzailetzarako, gizarte-ekonomiarako edo enplegu-zentro berezietarako eta laneratzeko enpresentzako dirulaguntzen bidez ere. Berritasun gisa, txanda-kontraturako laguntzak edo STEM lanbideetan emakumeak kontratatzeko pizgarriak nabarmentzen dira.

Enplegutik eskaintzen den lan-aktibazioko eta -orientazioko lanari dagokionez, ia 8.000 pertsonak jaso zuten enplegagarritasun-diagnostikoa, eta 7.249k, berriz, ibilbide bat jarraitu zuten, ematen den arretarik intentsiboena, orientazio-, prestakuntza- eta enplegu-konpromisoa duen banakako plan bat barne hartzen duena.

Ildo horretan, Enplegurako Orientazio, Ekintzailetza eta Berrikuntzarako Zentro berriak, Next Generation EB funts europarrei esker, proiektu esperimental ugari garatu zituen eremu horietan, eta 1.500 pertsonak baino gehiagok parte hartu zuten. Urrian, Tuterako egoitza inauguratu zen, Enplegu Politika Aktibo berritzaileak Erriberara hurbiltzeko eta garatzeko.

Ia 107.000 hitzordu agentzietan
Nafar Lansarek 138.090 informazio- edo orientazio-zerbitzu eman zizkien iaz artatutako pertsonei. Erakundeak bere arreta-sistema sendotu du aldez aurreko hitzorduekin agentzia guztietan, eta horrela 106.814 hitzordu itundu erregistratu ziren, aurreko urtean baino pixka bat gutxiago. Jarduera, funtsean, enplegu-eskaeren kudeaketan, ikastaroen informazio-eskaeran eta orientazio-zerbitzuetan oinarritu zen.

Erabilitako kanalari dagokionez, herritarrak batez ere teknologia berrien bidez sartzen dira erakundearekin lotutako izapideetara: aplikazio mugikorrarekin eta, batez ere, webgunearen bidez. Iaz 8,8 milioi bisita baino gehiago izan zituen, horietako asko lan-eskaintzak kontsultatzeko.

Sare sozialen esparruan, erakundea YouTube, Facebook, X eta Linkedin webguneetan dago. Urtero gora egiten ari den komunitate soziala da, eta 2023aren amaieran 18.392 pertsonak osatzen zuten, aurreko urtean baino % 19 gehiagok.

Gogobetetzea eta berdintasun-plana
Herritarrek erakundearen zerbitzu eta laguntza-ildoei buruz duten ezagutzari eta gogobetetzeari dagokionez, gora egiten jarraitu du, 2022ko 10etik 8,06ra igaro baita eta 2023ko 8,7ra. Enpresa eta erakundeen kasuan, 8,18tik 8,33ra igo zen. Nabarmentzekoa da prestakuntza-zerbitzuari buruzko pertzepzioa, iaz 9,17ko nota lortu baitzuen. Guztira, Nafar Lansarek ia 14.000 inkesta erregistratu zituen, 2022an baino % 23 gehiago.

Bestalde, iaz erakundearen Komunikazio Plan berria onartu zen, baita berdintasuna zeharkakotasunez gauzatzeko plan bat ere, 2023-2025erako 70 neurri baino gehiagorekin, genero-ikuspegia enplegu-politika aktiboetan txertatzeko eta gizonek eta emakumeek lan-merkatuan sartzeko dituzten baldintzekin lotutako ekintzak bultzatzeko.

Europako funtsen aurrekontua eta hedapena
Enplegu Politika Aktiboen Planerako (PAES) 2023an gauzatutako aurrekontuari dagokionez, 75.320.915 eurokoa izan zen, azken urteetako kopururik handiena, pandemiaren ondoren ekonomia eta enplegua suspertzeko eta suspertzeko REACT eta MRR funts europarren hedapenari esker.

Guztira, 13,7 milioi bideratu ziren kalitatezko enplegua sortzera eta langabezia murriztera, ekintzailetza eta enplegu autonomoa sustatzera, gizarte-ekonomiara, kolektibo espezifikoen kontratazioa sustatzera edo enpresei zerbitzuak ematera; 15 milioi erabili ziren enplegagarritasuna hobetzera eta pertsonen autonomia sustatzera, enplegurako orientazio- eta lanbide-heziketako programekin; 40 milioi enplegu inklusiboa eta desgaitasuna duten pertsonen, gazteen edo laneratzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonen aukera-berdintasuna errazteko neurrietara bideratu ziren; gainerako 6,6 milioiak, berriz, Nafar Lansareren eraldaketa digitalean aurrera egiteko eta PAESak Nafarroako Gobernuaren gainerako estrategia eta politikekin koordinatzeko erabili ziren.

Egilea Admin